Strøm

Felles måling og felles innkjøp av strøm

Borettslaget har avtale om felles måling og felles innkjøp av strøm. Dette bidrar til reduserte strømkostnader både for den enkelte andelseier og for borettslagets fellesarealer. Ordningen innebærer at andelseier ikke selv kan velge kraftleverandør. Det er det borettslaget ved styret som gjør. Strømforbruket til den enkelte boenhet blir målt individuelt, slik at man bare betaler for eget forbruk. Strømforbruket leses av automatisk. Med fellesmåling blir nettleien og kraftforbruket samlet på én faktura. Kundeservice besørges av kraftleverandøren.
Endring av strømabonnent

Ved salg av leiligheten eller fremleie må et eierskifteskjema fylles ut og sendes til kraftleverandøren som borettslaget benytter. Benytt eierskifteskjema fra borettslaget hjemmeside.

Ved salg av leiligheten bør salgsprospektet gi informasjon om at borettslaget har felles innkjøp av strøm. Siden dette også reduserer strømkostnadene vil det være god reklame for salget.
Avles strømforbruket ditt på Internett

Du kan nå følge ditt eget strømforbruk på Internett! Informasjonen om ditt strømforbruk vil kun være tilgjengelig for deg. Dette må du gjøre for å få tilgang på din personlige side:

Send en e-post til post@hjemkraft.no der du ber om å få tildelt brukernavn og passord. Det du må opplyse om i denne e-posten er:

  • navn på regningsmottaker
  • leilighetsnummer (samme nummer som på leilighetens parkeringsplass og kjellerbod)
  • at du bor i Orebakken borettslag i Oslo

 

Når du har fått tildelt brukernavn og passord er det bare å logge seg inn på www.hjemkraft.no under linken «Din måler».