OBOS

OBOS er borettslagets forretningsfører. Forretningsførerens oppgaver er definert i en egen forretningsførerkontrakt som borettslaget har inngått med OBOS. For de tjenester som inngår i forretningsførerkontrakten betaler borettslaget en fast årlig avgift.

Forretningsførerens viktigste oppgaver er:

 • innkreving av husleie, kontroll med innbetalinger, purring og inkasso av restanser
 • betryggende forvaltning av borettslagets likvide midler
 • føre regnskap og utarbeide forslag til årsregnskap, budsjett og årsberetning for styret
 • bistå borettslagets styre med råd og tilrettelegging av generalforsamlinger
 • deltagelse i styremøter etter avtale og behov, og eventuell oppfølging av vedtak i styremøter og generalforsamlinger
 • beregning og utbetaling av lønn til borettslagets ansatte, for eksempel vaktmester
 • innberetning av statistiske opplysninger til offentlige myndigheter

Borettslaget har en egen kontaktperson (forvaltningskonsulent) i OBOS. Hvem som er borettslagets forvaltningskonsulent fremgår av oversikten over personer og utvalg.

Hvordan få kontakt med OBOS:
Besøksadresse Hammersborg torg 1
Postadresse Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo
Telefon 22 86 55 00
Telefaks 22 20 38 38
E-post obos@obos.no
Internett www.obos.no
Noen avdelinger i OBOS Telefon
Medlemsservice 22 86 59 90
Forsikringsavdelingen 22 86 55 00 forsikring@obos.no
Lån & Spar 22 86 55 99 lan-spar@obos.no
Forvaltningsavdelingen 22 86 56 50
Orebakkens forvaltningskonsulent 22 86 55 00 fornavn.etternavn@obos.no

 

I følgende tilfeller skal beboer kontakte OBOS direkte:

 • forsikringssaker vedrørende boligen (ikke innbo), men styret skal informeres
 • husleiespørsmål, purring på husleie, utkastelser m.m.
 • søknad om fremleie
 • salg av boligen

OBOS’ generalforsamling

OBOS er eid av medlemmene. Øverste myndighet i OBOS er generalforsamlingen. På OBOS’ generalforsamling møter medlemmene med delegat valgt av borettslagets generalforsamling. Orebakkens delegert og varadelegert til OBOS’ generalforsamling fremgår av oversikten over personer og utvalg.

 
Tilbake