Vaktmester

Borettslagets vaktmester er Tor Eliassen.  Vaktmesteren har fleksibel arbeidstid med kjernetiden fra kl. 08:30-14:30. Daglig leder er vaktmesters nærmeste overordnede. Vaktmesters oppgaver er beskrevet i egen arbeidsinstruks. Vaktmester møter når det er nødvendig på første del av styremøter.

I tillegg til vaktmester har Orebakken også en renholder som fordeler tiden sin (70%renholder/30% vaktmesterassistent).

Hvordan få kontakt med vaktmester?

Kontor:

Landingsveien 78, inngang på kortsiden av blokken

Postadresse:

Orebakken borettslag, Landingsveien 78, 0767 Oslo

Mobiltelefon

481 25 905 mellom kl. 08:30 og 14:30

E-post

vaktmester@orebakken.no

Vaktmester skal kun kontaktes i arbeidstiden. Unntaket kan være i viktige svært påtrengende tilfeller.

Utenom arbeidstid kan beskjed til vaktmester sendes på e-post til vaktmester@orebakken.no eller legges i postkassen utenfor kontoret.

Styrerom og borettslaget kontor i sokkelen i Landingsveien 78

 

Tilbake