Informasjon om feilaktige påstander om borettslagets daglige leder fremført på generalforsamlingen

Informasjon om feilaktige påstander om borettslagets daglige leder fremført på generalforsamlingen

28. juni 2019 18:46

Under valget i årets generalforsamling i Orebakken borettslag fremsatte beboer og medlem av valgkomiteen, Kjell Torsnes, feilaktige påstander om dokumentforfalskning og uberettiget inngripen i valgkomiteens arbeid fra daglig leder, Nils-Jostein Helland. Styret kunne ikke tilbakevise disse påstandene under behandling av saken, fordi originaldokumentet det var snakk om ikke var med.

I eget møte 21. mai fikk Kjell Torsnes forelagt valgkomiteens innstilling slik den var levert fra valgkomiteen til generalforsamlingen. Denne innstillingen er den samme som ble presentert i innkallingen til generalforsamlingen. Når denne originale innstillingen fra valgkomiteen ble forelagt Torsnes i det ekstraordinære møtet med Styret ga han uttrykk for at han hadde kommet til en feilaktig slutning – de fremsatte påstandene om daglig leder var dermed ikke korrekte.

Styret har gitt Kjell Torsnes en mulighet til selv å beklage disse feilaktige påstandene, uten at så har skjedd. Styret informerer nå beboere om dette, slik at det ikke er en usikkerhet som henger i luften etter generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved Styret