Oppsummering etter styremøte 12. november

Oppsummering etter styremøte 12. november

16. november 2019 19:13

Driftsrapport

Det er nå mange prosjekter som er i gang samtidig i Orebakken.

Flere større prosjekter har tatt lenger tid før igangsetting og avslutning enn forventet og det er derfor daglig leders hovedoppgave å sikre fremgang og fullføring i perioden fremover. Det er også byttet litt på oppgaver for enkelte prosjekter.

  • Utskiftning av hovedtavler ble avsluttet i henhold til planen og hovedtavlene fungerer nå slik de skal.
  • Hafslund (gjennom Smartservice) har startet arbeidet med å bytte til fjernavleste strømmålere, såkalte AMS-målere, i alle 430 sikringsskap. Mer informasjon rundt at hver beboer selv kan velge strømavtale kommer senere.
  • Forrige uke startet installasjon av strømskinner for el- og hybridbillading i garasjen. Dette arbeidet pågår i ytterligere tre uker før installasjon av bestilte ladebokser skal gjøres før jul.
  • Det er stadige driftsproblemer med heisene og derfor har leverandør og teknikere i perioder vært tilstede i Orebakken daglig for å følge opp og rette feil.

 

Pullerter, kjøring og parkering

Vi har den siste tiden dessverre sett mye hårreisende kjøring i Orebakken. Det er en hekk som er kjørt ned, og det kan se ut som samtlige plener ved både naturlige og unaturlige kjøreveier og gangveier inn og ut av Orebakken nå benyttes både som veier og parkering.

Vi henstiller alle om å ta hensyn til våre felles verdier og passe på at håndverkere og andre gjør det samme. Det påløper store ekstrakostnader for borettslaget for å reparere de skadene som oppstår. Både av hensyn til fellesområder og brøyting og søppeltømming ble det også oppfordret til å parkere andre steder enn indre område når biler må stå utenfor garasjen i fire uker.

Vi har også problemer med påkjørsel av pullertene. Senest før helgen har en større bil kjørt av toppen på øvre pullert, med den konsekvens at det er en stor oljelekkasje frem til Landingsveien 80, hvor bilen tydeligvis er parkert og deretter fjernet. Borettslaget må betale for reparasjonen da vi ikke vet hvem synderen er.

Vi minner også om at det kun er beboere med et blått parkeringskort for bevegelseshemmede, utstedt av kommunen, som kan få automatisk åpner til pullertene.

Budsjett og prosjekter

Styret behandlet i møtet budsjett for 2020. Det vil være noen kostnader som overføres fra 2019 til 2020 og dermed skal progresjonen for ulike vedlikeholdsarbeider fortsette i høyt tempo inn i det nye året. Det vil bli en indeksjustering av felleskostnadene på 3% fra 1. januar.

De viktigste prosjektene som er planlagt med oppstart tidlig i 2020 er nå; Nye ledninger og lysstyringssystem i alle fellesområder (oppganger og kjellere), brannvarsling i de samme fellesområdene, samt nytt callinganlegg og adgangssystem. I mars skal arbeidene med det nye torget gjøres. Parallelt med dette arbeides det videre med salg av vaktmesterlokalet og byggestart for driftsbygg.

 

Vindusprosjektet – viktig informasjon

Vi minner igjen om at det kun er ødelagte vinduer som nå byttes! Daglig leder får ekstremt mange henvendelser, spesielt fra nye beboere som er lovet nye vinduer av selger. For å unngå et stort kostnadskrevende prosjekt rundt dette fortsetter den løpende utskiftingen av ØDELAGTE vinduer. De som har meldt fra til daglig leder er satt på liste og vil bli kontaktet av Røa Glass & Ramme innen årsskiftet for befaring.

 

Ladebokser og avtale med Charge 365

På Generalforsamlingen ble det vedtatt at beboere som ønsker å lade el- og hybridbil i vårt felles garasjeanlegg må inngå avtale med Charge 365.

Mer informasjon om denne avtalen og hvordan systemet fungerer kommer direkte fra Charge 365 når installasjon av ladeboksene begynner i desember.

Den enkelte beboer som lader skal i.h.t. det presenterte og vedtatte forslaget fra Generalforsamlingen betale for strømforbruk og administrasjon. 49,-/mnd + 1,50,-/kW/t.

Dersom en beboer leier plass i garasjen, med ladeboks, er det leietager som må inngå en slik avtale.

Vi minner samtidig om Husordensreglenes §7 som omhandler lading av el- og hybridbil og at beboere eller andre som lader slik bil gjennom vanlig stikkontakt vil bli pålagt å kjøpe og installere ladeboks etter gjeldende priser.

 

Hjelp til enklere vedlikehold, skifte av lyspærer, bærehjelp etc.

Daglig leder og vaktmester mottar stadig mange henvendelser fra beboere som har behov for hjelp til å utføre ulike oppgaver. Som beskrevet tidligere er dette oppgaver som våre ansatte ikke har anledning til å utføre.

Vi oppfordrer derfor igjen beboere til å bruke ulike hjelpetjenester som; nabohjelp.no, Frivillighetssentralen eller et vaktmesterselskap som utfører denne typen tjenester.

 

Trimromutvalg

Denne høsten har vi investert i nye apparater i trimrommet og for å sikre en best mulig oppfølging av trimrom og gode innspill til videre investeringer ønsker vi å etablere et trimromutvalg. Vil du være med å påvirke oppussing av lokalene, og valg av både løsninger og apparater? Vi håper med dette å involvere flere slik at vi kan opprettholde et godt tilbud. Ta kontakt til styret@orebakken.no dersom du vil være med.

 

Flagging

Vi vet mange beboere har et sterkt forhold til flagging fra borettslagets to flaggstenger og vil derfor invitere til en flaggpatrulje, som kan avlaste vaktmester med flagging på alle offentlige flaggdager. Ta kontakt til styret@orebakken.no dersom du vil være med å flagge.

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder