Oppsummering etter styremøte 13. august

Oppsummering etter styremøte 13. august

27. august 2019 06:41

Driftsrapport

Juli har vært en ganske rolig måned, med få beboere hjemme. Daglig leder og vaktmester har avviklet ferie fordelt slik at det gjennom hele sommeren har vært ansatte på plass i Orebakken.

  • Det er noen tilbakevendende problemer med heisene og dette følges nå opp med en gjennomgang fra leverandøren som må rette feil og justere.
  • Oslo kommune har i løpet av sommeren godkjent søknad om tilskudd til infrastruktur til lading av el- og hybridbiler i garasjen og vi kan inngå avtale med valgte leverandør, som informert i Generalforsamlingen.
  • Pullerter ved de to innkjøringene ble installert i slutten av juli og de umiddelbare erfaringene tilsier at de begrenser trafikk inn og ut av det bilfrie boområdet vårt. Informasjon om bruk ble delt ut to ganger til alle beboere og instruksjoner har hengt på stolpe med trykknapp.

Styret ønsker å minne om og oppfordre til enda bedre bruk av hjemmesidene våre for å finne svar på ulike spørsmål, samt å rette henvendelsen til rett person. Ved at beboere selv finner svar på spørsmålene til vaktmester og daglig leder frigjøres tid til å arbeide med ulike driftsoppgaver.

 

Protokoll fra Generalforsamlingen 2019

Styret gikk gjennom protokollen og fant et par feil som skal rettes før protokollen distribueres.

 

Torget

Bare ett av firmaene som lovet å komme tilbake med tilbud, har faktisk kommet med tilbud, et tilbud som er over 2,5 ganger så høyt som rammen og forutsetningene Generalforsamlingen ved to anledninger har lagt til grunn for arbeidet. Det arbeides med å få inn flere tilbud for å kunne gjøre dette iht de rammene som er vedtatt. Mer informasjon kommer.

 

Vedlikeholdsplan for Orebakken

Den vedtatte vedlikeholdsplanen ble gjennomgått slik at nye styremedlemmer og varamedlemmer fikk en forståelse av omfanget av nødvendig og planlagt vedlikehold. Vedlikeholdsplanen ble også sammenlignet med våre nærliggende borettslags senere tids store vedlikeholdsprosjekter med påfølgende låneopptak, som vi jobber for å unngå i Orebakken.

 

Styret arbeidsoppgaver og viktige datoer

Styret gikk gjennom arbeidsfordelingen og har nå ulike oppgaver for å avlaste daglig leder med løpende driftsoppgaver. Det ble også bestemt datoer for viktige hendelser som kommer i høst. Egne skriv om dette vil legges på hjemmesidene til borettslaget.

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder