Viktig informasjon om de nedsenkbare pullertene ved innkjøring til indre område

Viktig informasjon om de nedsenkbare pullertene ved innkjøring til indre område

18. juli 2019 19:20

Vi har montert nye nedsenkbare pullerter ved de to innkjøringene til Orebakken borettslag.

De gamle bommene er fjernet, men det vil fremdeles være lett å komme inn på området om man har noe her å gjøre. Nedenfor følger en forklaring på hvordan de nye pullertene senkes ned i bakken for å kjøre inn på området.

Samtidig vil vi benytte anledningen til å minne om husordensreglenes § 6 som sier at Orebakken borettslag skal være et bilfritt område! Man skal kun kjøre inn ved nødvendig transportbehov.

Innkjøring:

Kjør frem til pullerten og stopp ca. 1-1,5 m før pullerten. Det er viktig at bilen står midt i veien da det er en sløyfe i bakken som må aktiveres. Gå ut av bilen og hold hånden foran føleren på stolpen som står like ved veien og pullerten vil da gå ned. Når bilen står på sløyfen i bakken så vil ikke pullerten gå opp, men så fort man har kjørt over pullerten så vil den automatisk gå opp igjen.

Pullerten vil gå opp igjen etter hver bil så IKKE prøv å «henge på» bilen foran!

Det betyr at alle i praksis må stoppe og gå ut av bilen for å aktivere føleren på stolpen.

Informer også besøkende (pizzabud, flyttebiler, håndverkere etc.) om hvordan dette fungerer.

Utkjøring:

Samme prosedyre som ved innkjøring!

Nødetetatene:

På stolpen er det montert en egen nødbryter for brannvesen/politi/ambulanse slik at de kommer inn uten problemer.

Beboere med blått parkeringskort:

Alle som har et blått parkeringskort og som parkerer inne på området vil få en portåpner som gjør at man kan senke pullertene uten å måtte gå ut av bilen. Vi ber om at de dette gjelder henvender seg til daglig leder for å få utlevert en åpner. NB! Dette gjelder kun beboere med blått parkeringskort!

Spørsmål:

Kontakt vaktmester på tel.nr. 4812 5905 eller daglig leder på tel.nr. 9156 1238.

Oppstart:

Systemet ble satt i drift torsdag 25. juli.

(rev. 27. aug)