Viktige datoer i Orebakken høsten 2019

Viktige datoer i Orebakken høsten 2019

27. august 2019 06:40

Komprimatorbil, uke 41, onsdag 9. og torsdag 10. oktober

  • Dette er uken etter høstferien, som gir alle god anledning til å rydde bod og fellesområder.
  • Flere blokker ønsker nå en skikkelig opprydning i kjeller og i utendørs sykkelskur. Styret har standard for oppslag som henges opp minimum fire uker føropprydning for å kunne fjerne skrot og hensatte ting. Den enkelte blokk vil også få penger fra borettslaget til gulvmaling og materialer for bygging av akebretthylle i kjeller. Tegninger og plan for dette ligger hos daglig leder, men organisering og utføring må gjøres av beboere i den enkelte blokken.

 

Garasjevask, mandag 14. og tirsdag 15. oktober

  • Disse dagene skal garasjene tømmes, to plan hver dag. Styret minner om at det kun er anledning til å oppbevare hjul til egen bil i garasjen og at alt skal fjernes til vaskingen.

 

Julegrantenning, første søndag i advent, som er 1. desember

Styremøter

  • Tirsdag 13. august
  • Tirsdag 10. september
  • Tirsdag 8. oktober
  • Tirsdag 12. november
  • Fredag 13. desember

 

Beboere som ønsker å få tatt opp saker i styret må sende dette på e-post eller pr. brev til styret i god tid før det aktuelle møtet. Agenda og sakspapirer skal være klart senest en uke før hvert møte.