Beboermøte 26. februar

Beboermøte 26. februar

27. februar 2019 21:39

Tirsdag 26. februar ble det avholdt beboermøte i Voksen kirke.

Den vedlagte presentasjonen viser sakene som ble gjennomgått i møtet.
Agendaen var basert på tidligere utsendt invitasjon og informasjon om møtet.
Beboermøte 260219

Til møtet var det kommet ett spørsmål, som styret besvarte i generell form. Det omhandler prosedyre for behandling av vannskader. Slike skader skal varsles til OBOS forsikring. Ved akutte lekkasjer/oversvømmelser får beboer øyeblikkelig hjelp. Ved skader som skyldes andre leiligheter må opprinnelig skade utbedres før beboer med følgeskade får denne utbedret.

Det var i møtet også noe prat og utfyllende informasjon rundt punktene som ble presentert.

Totalt møtte 36 beboere, inkludert styret, til dette møtet. Møtet var lagt til Voksen kirke for å sikre plass til alle og det vil igjen vurderes om Storstua er egnet for neste beboermøte.