Oppsummering etter styremøte 18. desember

Oppsummering etter styremøte 18. desember

30. desember 2018 11:56

Driftsrapport
Daglig leder orienterte styret om pågående driftsoppgaver og prosjekter.
Før jul har vi fått vår nye arbeidsmaskin som vil forenkle utendørs arbeidsoppgaver med brøyting og strøing.
Heisene våre har nå fått ny innredning og prosjektet er ferdig. Vi opplevde problemer med å få kontakt med vaktsentralen før jul, men dette skal nå være i orden igjen.
Garasjeportene våre opplever stadig å bli påkjørt eller tvunget i åpen stilling av beboere. Denne typen skader og hærverk er svært kostbart og tidkrevende!

Brøyting og strøing, beredskap i vinter
Styret vedtok å ta i bruk en beredskapsplan for brøyting og strøing utenfor normal arbeidstid i vinter. Det betyr at det ved snøfall eller væromslag vil være ansatte som deler opp helgene mellom seg for å sikre beredskap.
I Orebakken tar det det i dag ca. 10 timer å brøyte og strø hele området. Vi ber derfor alle beboere la våre ansatte gjøre denne jobben uten forstyrrelser og at vi tar hensyn til at maskinen trenger plass – ikke løp foran eller bak maskinen når den er i bruk.
Den siste tiden har det vært svært mange stopp i arbeidet fordi beboere bl.a. lurer på når de ulike områdene brøytes og hvorfor ikke brøyting og strøing gjøres samtidig.
Instruksen for brøyting er at det startes på parkeringsplassen for å ikke bråke utenfor vinduer tidlig i helgene. Det er også viktig at hele området brøytes før det strøes, slik at ikke strøsingel brøytes bort igjen med en gang. Våre ansatte gjør dette på den mest effektive måten for å sikre god fremkommelighet for oss alle.

Valgkomiteen
Valgkomiteen starter sitt arbeid i januar for å forberede vårens generalforsamling. De vil gjerne ha kandidater til borettslagets ulike verv. Kontaktinformasjon ligger på orebakken.no

Nyttig informasjon om Orebakken
Styret minner om tidligere utsendt skriv og informasjon på hjemmesiden om nyttig informasjon for deg som bor i Orebakken. Les dette før du kontakter vaktmester eller daglig leder, så vil du i de fleste tilfeller få svar på det du lurer på, helt på egenhånd 

Med vennlig hilsen
Orebakken borettslag ved styret og daglig leder