Praktisk info

Kjære beboer, her har vi samlet nyttig informasjon om det å bo i Orebakken til hjelp for deg. Orebakken er et av Oslos største borettslag med 430 leiligheter. Det betyr at vi må huske på å ta hensyn til hverandre og våre felles verdier.

Orebakken borettslag har et bilfritt indre område. Det betyr at det ikke er tillatt å parkere og at kjøring kun er tillatt for av- og pålasting.

I et borettslag er det slik at vi sammen eier bygninger og uteområdene og alle er derfor like ansvarlige for orden og vedlikehold. Dugnader er viktig for å bidra til at vi har det pent rundt oss og vi arrangerer dugnad hver vår og for øvrig etter behov enten i hele borettslaget, eller i den enkelte blokk. Dugnadene er viktige for å holde kostandene til vedlikehold så lave som mulig.

Vi har utendørs sykkelskur, der sykler som er i bruk skal låses. Alternativt kan sykler stå i kjelleren, dersom det er plass. I inngangspartiet til oppgangen er det kun anledning til å sette barnevogner som er i daglig bruk. Det er heller ikke anledning til å sette sko eller henge yttertøy utenfor egen inngangsdør da trappeoppgangen er rømningsvei.

I kjelleren har hver leilighet en bod. Denne boden brukes til husstandens eiendeler og sportsutstyr. Kun sykler, akebrett og barnevogner som er i bruk skal settes i fellesareal i kjeller.

På hjemmesiden finner du informasjon om hvem som gjør hva i Orebakken. Vi har ansatt en daglig leder som har kontor under Landingsveien 78 (Styrerommet), samt en vaktmester og en renholder/vaktmesterassistent. Våre ansatte sørger for den daglige driften av borettslaget og er ikke tilgjengelige utenfor normal arbeidstid eller i helger.

Styret vårt har også fordelt enkelte driftsoppgaver og en oppdatert liste over disse oppgavene ligger også på hjemmesiden.

For å sikre at mest mulig informasjon er lett tilgjengelig har Orebakken en egen hjemmeside: www.orebakken.no.  På hjemmesiden vår finner du for eksempel informasjon om;

Nøkkelbrikken som brukes til booking av og adgang til fellesrom må være registrert på rett beboer, slik at også fakturering gjøres til rett person. Har du byttet e-postadresse, så må endring også sendes til styret@orebakken.no

Styret oppfordrer alle til å abonnere på nyhetsbrevet fra hjemmesiden vår for å sikre at du mottar relevante nyheter og informasjon fra borettslaget.

Postkasse- og ringetablåskilt bestiller du enkelt i et elektronisk skjema på hjemmesiden. Det er viktig at det står rett navn på både ringeklokke og postkasse.

I Orebakken avholder vi beboermøter etter behov og oppfordrer alle til å møte for å få informasjon og for å kunne stille spørsmål. I tillegg avholdes den årlige generalforsamlingen med en mer formell ramme.

Oslo kommune har kildesortering av avfall. Normalt husholdningsavfall kastes i sjakt, i godt knyttede poser, mens spesialavfall; maling, elektriske artikler, lyspærer etc. må leveres til returpunkt eller gjenbruksstasjon. Papp og papir kastes i egne beholdere ved torget. Annet avfall skal ikke hensettes her! Det er også plassert glass- og metallcontainer samt klescontainer fra Fretex ved den lille rundkjøringen.

I Orebakken borettslag er det båndtvang for hunder året rundt. Hunder skal luftes utenfor borettslagets område for å unngå avføring på våre fellesarealer der barn leker og vi vedlikeholder og ferdes.