Kjøp, salg og fremleie

Ved salg/fremleie av leiligheten skal et eierskifteskjema for strøm fylles ut og sendes kraftleverandøren. Skjemaet finner du her.

Bestilling av postkasse- og ringetablåskilt

Dersom du trenger å endre navneskilt på postkassen eller ringetablået til leiligheten din i borettslaget vårt, bestiller du dette direkte fra leverandør ved å bruke dette elektroniske skjemaet.

Det er beboers plikt å ha korrekt navn på postkasse- og ringetablå

Krav om medlemskap ved kjøp av leilighet

Kjøp av leilighet i borettslaget krever at man er medlem av OBOS eller melder seg inn før kontrakt undertegnes. Alle som ønsker å kjøpe leilighet i borettslaget skal formelt godkjennes av styret.

Forkjøpsrett

Medlemmer i OBOS har forkjøpsrett til kjøp av leilighet i borettslaget. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst OBOS medlemskap tilslaget. Eksisterende eier i Orebakken borettslag har imidlertid forkjøpsrett fremfor øvrige OBOS-medlemmer. Egne regler gjelder, se under.

For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten. Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert — se www.obos.no. Kontakt OBOS for å få oppgitt meldefristen for den boligen du er interessert i. Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet.

 • Forkjøpsretten gjelder ikke ved bytte av bolig, og heller ikke når en borettslagsbolig overføres til ektefelle, samboer, foreldre, søsken, barn eller barnebarn.
 • Når selger har akseptert et bud er avtale inngått. OBOS vil så kontakte den med lengst ansiennitet for å høre om vedkommende ønsker å benytte sin forkjøpsrett. Dersom den forkjøpsberettigede ønsker å benytte sin forkjøpsrett er det han som får boligen. Det er for sent for andre å by høyere ettersom prisen allerede er fastsatt.
 • Vær oppmerksom på at dersom du benytter forkjøpsretten, og bor i en OBOS tilknyttet bolig fra før, er du forpliktet til å selge denne. Den kan ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn etc.
 • Gjør du bruk av forkjøpsretten trer du inn i en allerede inngått avtale, og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert.
 • Skal du benytte forkjøpsretten må du ha finansieringen klar. Denne må kunne dokumenteres gjennom bank, forsikring eller lignende finansieringskilder.
 • Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten blir botiden avgjørende, se under.
 • Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer.
 • Blir boligen solgt gjennom OBOS har de medlemmer som har overholdt meldefristen forkjøpsrett. De forkjøpsberettigede vil få tilbud om å tre inn i det bud som selger aksepterer i den rekkefølge de har forkjøpsrett.
 • For å være helt sikker på at du får benytte forkjøpsretten din, anbefales det at du legger inn en melding om forkjøp på den boligen du er interessert i. Da har du krav på bli holdt orientert når det høyeste budet blir akseptert, slik at du kan vurdere om du vil bruke forkjøpsretten.

 

Forkjøpsrett i Orebakken borettslag

Eksisterende eiere i Orebakken borettslaget har forkjøpsrett til annen leilighet i borettslaget fremfor øvrige OBOS-medlemmer. Reglene og rådene som er nevnt over gjelder tilsvarende ved intern forkjøpsrett. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten blir botiden avgjørende. Botiden regnes fra kontraktsinngåelse.

Overlating av bruk (fremleie)

Betingelsene for overlating av bruk framgår av borettlagets vedtekter.

Søknadsskjema for fremleie fås ved henvendelse til OBOS. Søknaden skal sendes direkte til OBOS. Det er styret som godkjenner eller avslår søknaden. Hvis søknaden godkjennes vil OBOS avkreve søkeren et gebyr. Fremleie må ikke gjennomføres før søknaden er godkjent.

Salg av leilighet

Salg av leilighet kan besørges av den enkelte, gjennom megler eller via OBOS. Under alle omstendigheter skal salget meldes til OBOS slik at eksisterende eiere i borettslaget og andre OBOS-medlemmer har anledning til å benytte forkjøpsretten med grunnlag i ansiennitet. Styret har vedtatt at det ikke er tillatt å klistre visningsplakater på inngangspartiene. De mest brukte meglerne har fått informasjon om dette.

Ved salg av leiligheten skal følgende følge med boligen om annet ikke er avtalt:

 • Vegg-til-vegg-tepper uansett festemåte
 • Panelovner uansett festemåte
 • Badekar, dusjkabinett, speil og annen baderomsinnredning
 • Markiser og persienner
 • Garderobeskap, matskap, kosteskap, gryteskap, selv om disse er løse, men er en del av den totale innredning
 • Alle typer ventilatorer
 • Kupler, lysstoffarmatur, utelys og annen fast belysning på bad, wc, kjøkken, entré, bod og kjeller
 • Brannslokningsapparat, røykvarsler og alarmanlegg
 • Orebakkenpermen