Informasjon om borettslaget

Borettslaget ligger i bydel Vestre Aker i Oslo med gateadressene i Landingsveien 54-138. Første innflytting var i 1974. Borettslaget består av 13 blokker og ett parkeringshus. Det er 11 lavblokker og 2 høyblokker med i alt 430 leiligheter. I tillegg er det tre overnattingsrom for utleie til beboere og deres gjester, ett selskapslokale (Storstua), et trimrom og samt lokaler for daglig leder, vaktmester og styret.

Eiendommen har gårdsnummer 31 og bruksnummer 315 og er på 34.916 m2. Tomten på 57,6 mål eies av borettslaget.

Kartskisse over området:

Borettslaget er bilfritt og har store grønne områder mellom blokkene:

 

 

 Tilbake