Baderomsrehabilitering

Vilkår for økonomisk bidrag fra borettslaget

Revidert februar 2004 (refusjonsbeløp oppdateres juli 2020)

Styret har vedtatt at alle som skal rehabilitere baderommet pålegges å legge nyttsluk og membran. I tillegg skal rørlegger vurdere om det også er nødvendig å skifte røret fra sluk til vertikalt avløpsrør. Dette for å unngå eventuelle fremtidige lekkasjer via gulvet, noe som er et tilbakevendende problem i borettslaget. I de tilfellene der det er påvist fuktgjennomslag i taket i leiligheten under, skal andelseier gis skriftlig pålegg om å foreta nevnte arbeider uten ugrunnet opphold.

I samråd med OBOS Prosjekt AS, har styret vedtatt følgende reviderte krav til utførelsen og betingelser for økonomisk bidrag fra borettslaget:

  1. Det skal legges nytt sluk med klemring (for tetting mot membran) i gulvet.
  2. Innstøpt rør i gulvet fra sluket til vertikalt avløpsrør skal skiftes om nødvendig. Dette skal bedømmes av rørlegger i samråd med styret på grunnlag av påvist rørtype og rørtilstand. Rørtypen som skal være lagt ifølge byggebeskrivelsen, trenger utskifting, men det er også funnet lagt en annen rørtype av bedre kvalitet, som ikke trenger utskifting nå.
  3. Det skal legges ny membran i gulvet.

Som kompensasjon for borettslagets vedlikeholdsansvar for innstøpt rør og sluk gis et økonomisk bidrag på 16.500 kr fra borettslaget i de tilfeller der også røret (jf. pkt. 2) må skiftes. Uten skifte av rør er bidraget 7.000 kr.

Styret har vedtatt å øke refusjonsbeløpet for utskiftning av rør og sluk til kr. 22.000,-, gjeldende fra 1. juli. 2020. Styret har vedtatt å øke refusjonsbeløpet for utskiftning av bare sluk til kr. 10.000,- gjeldende fra 1. juli. 2020

Betingelsen for utbetaling av bidraget er at det fremlegges:

a) Bildedokumentasjon og skriftlig dokumentasjon på at ovennevnte arbeider er utført og garantert i henhold til byggebransjens våtromsnorm.

b) Dokumentasjon på at utførende rørlegger har godkjenning fra Fagrådet for våtrom (FFV).

c) Fremvisning av original kvittering for betalte arbeider.

Liste over FFV-godkjente håndverkere finnes på www.ffv.no. Kopi av listen kan også fås ved henvendelse til styret. Det presiseres at det er den utførende rørlegger, ikke bedriften som sådan, som skal ha nevnte godkjenning. Bidraget fra borettslaget blir utbetalt direkte til andelseier – ikke til håndverker – etter at arbeidene er utført.

Andelseier sørger selv for innhenting av pristilbud, valg av FFV-godkjent håndverker og bestilling. Arbeidene er normalt ikke søknadspliktig.

Uthugging av sluk kan føre til gjennomslag i tak mot leiligheten under og nedfall av betongklumper. Det er derfor viktig at naboen under blir varslet før huggingen begynner.

I betongdekket er det også innstøpt rør med elektroinstallasjon for underliggende leilighet. Bygningstegningene viser ikke nøyaktig hvor rørene går, og plasseringen kan variere fra leilighet til leilighet. For ikke å risikere skader på den elektriske ledningen må det vises aktsomhet under pigging av betonggulv. Borettslaget er uten ansvar for slike skade. En elektriker vil på forhånd kunne påvise hvor i gulvet den elektriske ledningen ligger.

Søknad om kompensasjon av utlegg i forbindelse med rehabilitering av bad sendes til styret for godkjenning. Bruk helst styret@orebakken.no og husk alle nødvendige vedlegg

 

Rehabilitering av bad – Søknadsskjema for kompensasjon.