Husleie

Husleien skal dekke alle utgifter som borettslaget har. Dette inkluderer blant annet utgifter til renovasjon, strømforbruk i fellesarealer og i parkeringshus, vannavgift, trappevask, TV-signaler, forretningsfører (OBOS), revisor, forsikringer, heiser, honorarer, vaktmester, vedlikehold og oppussinger, renter og avdrag på lån med mer. Husleien betales månedsvis med forfall den 1. i hver måned.

Størrelsen på husleien er fordelt på de enkelte leilighetstyper etter en nærmere bestemt fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen for den enkelte leilighet (kalt F1 i tabellen under) avhenger av antall rom i leiligheten, leilighetens størrelse og om det er knyttet en plass i parkeringshuset til leiligheten. Summen av like leiligheters andel av husleieinntektene er i tabellen kalt F2. For eksempel står 2 roms leilighetene på 57,3 m2 med plass i parkeringshuset for 3,60 % av borettslagets samlede husleieinntekter. Summen av alle 430 leilighetenes andeler av borettslagets husleieinntekter summerer seg til 100.