Utleie

BOOKINGSYSTEMET FOR UTLEIE ER INNTIL VIDERE STENGT PGA KORONA

Manuell booking lengre frem i tid gjøres ved å sende e-post til utleielokaler@orebakken.no

Her finner du informasjonen du trenger om bl.a. Storstua, trimrom, overnattingsrom osv.
Beboere som ønsker å booke Storstua eller overnattingsrom må ha en nøkkelbrikke knyttet opp mot hver enkelt leilighet/beboer.  Linkene finner du under.

For bestilling:

For hjelp til bestilling:

Parsellhage | Storstua | Trimrom | Overnattingsrom