Ventilasjon

Ventilasjon i leiligheter

Leilighetene ventileres i dag ved hjelp av et mekanisk avtrekksanlegg med avtrekksvifter plassert på tak som betjener underliggende leiligheter via innstøpte kanaler. Avtrekksventiler i leilighetene er plassert på kjøkken, bad, WC og klesbod. Tilluften kommer inn via spalteventiler i vinduer. Leilighetene er derfor undertrykksventilert.

For at systemet skal fungere er det enkelte forutsetninger som må være tilstede:

  1. Avtrekksventilene på kjøkken, bad, wc og bod må ikke skrus helt igjen
  2. Det må alltid være tilstrekkelig antall åpne spalteventiler i vinduene
  3. Det må alltid være luftespalte over eller under dører til kjøkken, bad og wc, slik at luft fra oppholdsrom kan nå frem til avtrekksventilene

 

Montering av egen avtrekksvifte, for eksempel over komfyren eller på badet, som er koblet til blokkens ventilasjonsanlegg er ikke tillatt. Da dette vil medføre ugunstige trykkdifferanser mellom leiligheter slik at matlukt trukket av fra en leilighet og inn i felles vertikale avtrekkskanaler vil kunne presses delvis ut igjen i en annen leilighet. Det er heller ikke tillatt å lage gjennomføringer i vegg for utblåsning til friluft.

 

Nye avtrekksventiler kan kjøpes av borettslaget.

 

 

Ventilasjon i kjeller

For å unngå høy fuktighet og muggproblemer i kjellerbodene er det viktig at alle luftelukene i kjellerne står helt åpne i sommerhalvåret. Det er også viktig at den naturlige fuktigheten i grunnen kan slippe ut. Det anbefales derfor at hyller og lignede i kjellerboden står ca. 5 cm fra yttervegg og at gjenstander som dekker en større flate på gulvet settes på plankebiter, klosser eller lignende.