Trimrom

Oppdatering Covid-19            høsten 2020

Basert på myndighetenes råd er trimrommet stengt inntil videre.

Styret har videre sett at en åpning aer svært vanskelig fordi vi ikke kan følge smittevernrådene for treningssentre som krever rengjøring/desinfisering av apparater mellom hver bruker. Ny beskjed vil komme, men med rådende retningslinjer vil trimrommet være stengt til nærmere informasjon kommer.

 

Borettslagets eget trimrom ligger i underetasjen i Landingsveien 112-114. Inngangen er på kortsiden av blokken ved siden av kjellerdøren. Trimapparatene er av høy kvalitet og de benyttes blant annet av profesjonelle treningssentre. Det er lagt vekt på at apparater og utstyr skal kunne brukes av både nybegynnere og mer erfarne brukere.

Trimrommet har blant annet følgende utstyr:

 • Sykler (4 sykler hvorav 2 spinningsykler)
 • Elipsemaskin
 • Stepmaskin
 • Løpemøller
 • Romaskin
 • Vektstang
 • Curlstang
 • Vektskiver
 • Hantler
 • Benk
 • Ribbevegger
 • 3 styrkeapparater med flere funksjoner

Nøkkelbrikke til trimrommet får en ved å henvende seg til daglig leder i kontortiden, eller styret. Har du allerede nøkkelbrikke trenger denne kun å bli aktivert. Det koster for tiden kr. 500/år å benytte trimrommet. Dette faktureres i januar, eller tidspunktet for aktivering av nøkkelbrikke.

Følgende trivselsregler gjelder for bruk av trimrommet:

  • Trimrommet er for beboere i Orebakken borettslag.
  • Utesko skal tas av utenfor trimrommet
  • Etter hver bruk av ett treningsapparat skal det rengjøres med en dusj av såpevann, samt tørkes av med medbrakt håndkle (dusjflasker skal stå ved vært apparat)
  • Personlige eiendeler, slik som trimtøy, håndklær etc. skal ikke etterlates i lokalet
  • Barn og ungdom under 16 år har ikke anledning til å bruke trimrommet uten følge av foresatte. Foresatt må være tilstede så lenge barna er der.
  • Det er ikke tillatt med høy musikk eller lignende, heller ikke utenfor lokalet
  • Lyset og TV-ene skal skrus av, vinduer skal lukkes og verandadør skal låses når lokalet ikke er i bruk
  • Trimapparatene skal ikke skrus av, men være klare til neste bruker

/ul>
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 06-23
Lørdag og søndag kl. 08-23

Lokalet skal forlates innen utløpet av åpningstiden. Nøkkelbrikken vil være blokkert utenom åpningstiden. Vi vil også be alle brukere ta hensyn til naboene til trimrommet ved at TV-en ikke står for høyt på, at det ikke prates høyt og at en passer på at ikke vektmagasinene slår mot hverandre når de brukes.

Blir noe ødelagt må det gis beskjed til ansvarlig person i styretmog vaktmester/daglig leder. Ved skader som skyldes uaktsomhet eller skjødesløshet er leietaker erstatningspliktig. Ved mislighold av reglene over vil adgangen til å benytte lokalet bli inndratt uten kompensasjon. Den enkelte leietaker er selv ansvarlig for eventuelle personskader som måtte oppstå ved bruk av utstyret.

Forlat alltid trimrommet i den stand du selv ønsker å finne det.

Lykke til med treningen!

Trimrommet er et langt åpent lokale uten dører. Styrkeapparatene står ved siden av hverandre, det er også kondisjonsapparatene. Innerst i lokalet er en egen styrkeavdeling med vekter for de litt mer erfarne, hvor det er lagt et eget gulv som tåler en trøkk. Nedenfor er det mange bilder for at du kan gjøre deg kjent med hvordan det ser ut. Du kan klikke på bildene for å få en større utgave. Her er en skisse over lokalet som beskriver hvor de forskjellige apparatene er plassert:

 

lokalet

 


Tilbake