Bestilling av postkasseskilt

Postkasseskilt bestilles nå ved å sende informasjonen spesifisert under til leverandøren Hemer Lås – post@hemerlas.no, med kopi til drift@orebakken.no av hensyn til fakturering.
Nødvendig informasjonen som fylles inn i e-post:
  • Tekst på postkasseskilt (inntil fire rader):
  • Din kontaktinfo:
  • fornavn
  • etternavn
  • adresse
  • postnummer og -sted
  • telefonnummer
Når du har fylt ut informasjonen over og sendt dette til post@hemerlas.no, med kopi til drift@orebakken.no av hensyn til fakturering, blir postkasseskiltet produsert og sendt til din postkasse.
Postkassen må markeres med navn slik at posten kommer frem inntil nytt skilt er på plass.
Beboer kan selv bytte postkasseskilt enkelt fra innsiden av postkassen.