Parsellhage

Utleie av parseller

Mellom blokkene i Landingsveien 114 og 116 ligger et område som borettslaget leier av Oslo kommune. Området er seksjonert ut til parsellhager som beboere kan leie. Årlig leie fastsettes av styret. Hver parsell er på ca 26 m².

Har du spørsmål om parsellene?

Ta kontakt med styremedlem kontor@orebakken.no

Parsellutvalgets oppgaver:

Parsellutvalgets leder er kontaktperson angående parsellene:

  • Svarer på henvendelser fra leietakere og andre interesserte
  • Har kontakt med styret og driftsansvarlig i Orebakken borettslag
  • Administrerer innbetaling av årsleie på vegne av styret

Parsellutvalget administrerer tildeling/bruk av parseller i henhold til følgende retningslinjer:

  • Leietakerne må bo i Orebakken borettslag
  • Leietakere kan tildeles flere parseller. Parsellene skal i så fall holdes atskilt, og grensene skal være tydelig merket
  • Leieavtale med leietakere som ikke holder sin parsell ryddig og i hevd, vil bli avsluttet

Parsellutvalget legger til rette for at parsellområdet holdes i hevd:

  • Sørger for informasjon om regelverket ”Skikk og bruk” på parsellen
  • Sørger for informasjon om leietakers plikter i henhold til leieavtalen
  • Tar initiativ til tiltak om vedlikehold og forbedringer av fellesområder, og koordineringen av disse
  • Organiserer minst én dugnad pr år

Parsellutvalget holder leietakerne oppdatert med informasjon om parsellområdet, og sørger for informasjon til beboere i Orebakken borettslag. Velkommen som leietaker i parsellhagen!

 

Tilbake