Forsikring

Borettslagets forsikring dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jamfør husleiekontraktens definisjon. Forsikringen dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

Den enkelte andelseier bør i tillegg ha egen hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre. Mangel på innboforsikring vil kunne medføre store økonomiske konsekvenser for den enkelte ved for eksempel brann.

Hvis skade i leiligheten oppstår

Hvis det oppstår skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00, telefaks 22 86 57 04 eller e-post forsikring@obos.no. Styret skal også varsles.

Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.
Alle typer av skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har en egenandel.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom borettslaget vedtar dette.