Elektrisk anlegg

Hovedtavle

Det er 13 stk. hovedtavler plassert i kjelleretasjen med skrusikringer. Tavlene er utført som stålplateskap med kabelinntak i bunnen for lavblokkene og som stativrack i egne rom for høyblokkene. Alle etter datidens gjeldende normer og forskrifter. Spenningssystemet er 230 V – IT.
Stigeledninger

Fra hovedfordelingene i kjelleretasjen er stigeledningene forlagt i rør frem til respektive underfordelinger i trapperommet til leilighetene i hver etasje. Stigeledningene er av typen PN med PVC-isolasjon og kobberledere.

Underfordelinger (sikringsskap)

Underfordelinger/sikringsskap for leilighetene er plassert ute i trappegangen og betjener hver boenhet. Underfordelingen er den enkelte andelseiers ansvar. Når hovedtavler og stigeledninger må skiftes ut vil andelseiere som har skrusikringer bli pålagt å oppgradere disse til automatsikringer.

Det er ikke tillatt å øke kapasitet på hovedsikringen til leiligheten, og da heller ikke å installere 3-fas hovedsikring. Unntaket er 4-roms underetasjeleiligheter som kan få oppgradere til 50A hovedsikring etter skriftlig tillatelse fra borettslaget.