Balkonger og terrasser

Vedlikeholdsansvar

Vedlikehold av innvendige vertikale og horisontale flater på balkong/terrasse samt balkongrekkverk er beboers ansvar (jamfør Vedtektenes § 5-1 Leierens vedlikeholdsplikt).

Dreneringen på balkongene er gjennom en spalte mellom balkongfronten og balkonggulvet. For å hindre tilstopping og stående vann på balkongen må en derfor med jevne mellomrom rense denne spalten. Tepper, gulvfliser eller annet dekke må ikke legges slik at spalten tettes eller at rensing av spalten blir vanskeliggjort.

Fargekoder for maling og beis til balkong og treverk/balkongplank

Borettslaget har avsluttet salg av maling og beis. Når du skal gjøre utvendig vedlikehold skal du bruke følgende maling/beis:

 

  • Murmaling:  Max for mur: A-base. 9915 Morgendis  S1500-N
  • Beis:  Trebitt oljebeis: Mørk brun 615
  • Balkonggulv:  To-komponent maling: valgfri farge

 

Dersom du er usikker på dette ta kontakt med vaktmester eller styret.