Oversikt over utført vedlikehold

Bygningene og uteområdet til Orebakken har blitt jevnlig vedlikehold siden byggeåret for å forvalte våre felles verdier.. Dette er en viktig andel av borettslagets driftsbudsjett hvert år. Med hjelp fra OPAK ble det gjennomført en tilstandsvurdering av bygninger og eiendommen i 2015. Dette har dannet grunnlag for en vedlikeholdsplan for borettslaget. Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan

I lenken under er en oversikt over gjennomført større vedlikehold:

For en mer utfyllende liste kan man se her.