Utført vedlikehold – liste

1986 – Utbedret fasader. Skiftet alle småvinduer.

1987 – Installert callinganlegg.

1991 – Installert vannmålere i alle blokker. Utvendig oppussing av høyblokkene og p-hus. Omtekking av alle tak.

1993 – Elektriske porter og nye beslag i p-hus. Alle kjellergulv malt.

1994 – Balkongfasadene på kjøkkensiden i blokkene 110-138 pusset opp. Heisene rehabilitert etter nye forskriftskrav.

1996 – Gravd langs kjellermur L.vn. 56-60 for bedre drenering. Forbedret utlufting av blokkenes oppforede tretak.

1998 – Støpeasfalt på dekkene og malt innvendige vegger/tak i p-hus. Påbegynt oppussing/rehabilitering av fasadene.

1999 – Påbegynt omtekking av takene, nye sinksluk fra balkongtak, foring i flere indre nedløpsrør fra tak. Gravd langs kjellermur L.vn. 106 for bedre drenering. Videreført oppussing av fasadene.

2000 – Sluttført omtekking av alle blokkenes tak og fasadeoppussing av lavblokkenes stueside. Malt gavlvegger/kjellerinnganger. Malt seks oppganger (L.vn. 66, 68, 72, 74, 76, 78).

2001 – Oppusset høyblokkenes fasader mot vest og lavblokkenes fasader (balkonger) på kjøkkensiden (sluttført våren 2002). Utbedret (drenert) teglforblendingen på heisoppbyggene på tak. Lagt varmekabler langs p- hus og foran portene på de to øverste plan samt gangvei fra hjørnet av L.vn. 84. Malt alle gulv, -vegger og tak i kjellere. Påbegynt maling av 21 oppganger (L.vn. 80, 86, 94-106, 116-138). Anskaffet nye pulverapparat og røkvarslere til alle leilighetene. Montert armaturer på trappeavsatser i lavblokker og ett nytt punkt i hver etasje i høyblokkene.

2002 – Sluttført installasjonsarbeidene for fellesmåling og felles kjøp av strøm. Sluttført ombygging av kabelnettet for bredbåndstjenester. Sluttført fasadeoppussing (balkonger) på lavblokkenes kjøkkenside og maling av 21 oppganger (se 2001). Oppgradert ”torget”. Montert nye forskriftsmessige lekeapparater på lekeplassene. Anlagt ballbinge ved grusbanen i Hovseterdalen. Pusset opp Dagligstuen. Beiset utvendig alle vinduene som ikke vender mot balkongene. Anlagt ny gangvei med varmekabler langs p-husets vestside. Malt oppgangene i L.vn. 110-114.

2003 – Påbegynt utskifting av vinduer og dører mot balkonger. Dreneringsarbeider ved L.vn. 74, 88 og 110 pga. fuktighet i kjeller. Montert brannstiger til 2-romsleilighetene i høyblokkene. Montert nytt innvendig nedløpsrør fra tak i L.vn. 104 og 130.

2004 – Anlagt nye dører til plan 2 og 3 i p-husets vestfasade for enklere adkomst. Fullført utskifting av vinduer og dører mot balkonger. Fullført fornyelse av inngangspartiene (nytt dørfelt). Anlagt trinnfri adkomst utenfra til inngangsdørene. Utbedret (drenert) balkonger med problemer med vannansamling. Fastmontert grill på torget.

2005 – Nye indre dør og veggfelt i inngangsparti i høyblokkene. Erstattet heller med S-stein på gangvei ved p-husets østre og sydlige fasade.

2006 – Alle trær på borettslagets område ble beskåret.

2007 – Utbedring av indre taknedløpsrør i L.vn 110-114, 116-120, og 134-138. Maling av lister, karmer og gelender i høyblokkenes trapperom. Varmekabler i inngangspartier i L.vn. 74-78, 88-100 og 116-138. Asfaltert parkeringsområdet og området rundt p-hus. Nye fartshumper ved L.vn. 68, 90, 112, 130 og ved Orebakken barnehage/ved styrerommet. Alle blokkenes takvifter som er montert på toppen av luftekanalene ble renset.

2008 – Malt inngangspartiene i høyblokkene, herunder heisdørene. Ny innredning i heisstolene i høyblokkene. Bonet gulvene i alle etasjer i høyblokkenes trapperom. Pusset opp nytt trimrom, overnattingsrom for gjester, styrelokalet/kontorplass for daglig leder og Bamsehagen barnehage. Nye postkasser. Inspeksjon av alle leilighetenes pulverapparater, jf. 2001. Nye pulverapparater i p-hus, samt nye skap til apparatene. Nytt elektronisk nøkkelsystem til felleslokalene. Trinnfri adkomst til felleslokalene. Gjerde mot nord og vest rundt kjøkkenhagene. Skiftet ut gamle armaturer i oppganger, inngangspartier og kjellerpartier.

2009 – Utbedret resterende indre taknedløpsrør (jfr. 2007) med innvendig foring (”strømpetrekking”). Lagt varmekabler foran inngangene til felleslokalene og trinnfri adkomst med varmekabler foran inngangen til styrekontoret. Lagt nye fartshumper ved L.vn. 56-58 og ved nedkjøring fra midtplassen. Reparert skader på sykkelskurene (treverk, beslag, takbelegg). Malt alle sykkelskur, benker og bord på uteområdet. Beiset alle utendørs trekonstruksjoner (plattinger, levegger, blomsterkasser). Beiset gjerde rundt parsellene (kjøkkenhagene). Fornyet lekeapparater foran Bamsehangen barnehage.

2010 – Foretatt branntetting mellom karm og vegg i alle entrédørene til leilighetene. Montert nye dørlukkere på alle indre dører til oppgangene i lavblokkene. Skiftet ut enkelte av vannkranene utendørs. Oljet alle treplattingene på uteområdet. Div. utbedringsarbeider på heismaskiner og styring etter heisstans. Radonmåling i alle leiligheter som ligger helt eller delvis på grunnen eller over kryprom.

2011 – Avsluttet og evaluert radonundersøkelsen. Foretatt supplerende måling i et par leiligheter og kjellerrom. Videre reparasjonsarbeider på heismaskiner etter heisstans. Planert og tilsådd inntil sandkasse ved Bamsehagen barnehage. Gravd opp og utbedret lekkasje fra vannledning nedenfor L.vn. 126. Større reparasjon av traktor etter motorhavari. Anskaffet ny tredemølle til trimrom og ny komfyr til dagligstuen. Påbegynt rehabilitering av alle balkonger og inngangsoverbygg.

2012 – Fortsatt rehabilitering av alle balkonger og inngangsoverbygg. Blokkenes vannmålere skiftet ut av VA-etaten. Alle soilhatter på takene skiftet ut. Anskaffet ny oppvaskmaskin til dagligstuen. Utført tettearbeider rundt rørgjennomføringer og langs gulv i tre underetasjeleiligheter etter radonundersøkelsen. Reparasjon og rens av utebelysning.

2013 – Fortsatt rehabilitering av inngangsoverbygg. Drenering bak Landingsveien 66-72, foran Landingsveien 106 og ved siden av Landingsveien 88.

2014 – Rehabilitering av parkeringshus. 5 nye lysmaster. Rehabilitering av sider på blokkene. Asbestplater fjernet,  Rydding av skog rundt blokker. Tilsåing av område foran LV 100-106, fortsatt drenering rundt flere blokker

2015 – Delt ut nye røykvarslere og brannslukningsapparater til alle andeler,

2017 –  Ferdigstillelse av tre nye utleierom og ny Storstue. Vedlikeholdsspyling av avløpsrør, skiftet takbelegg på parkeringshus,  nye ventilasjonsvifter på tak og rens av ventilasjonskanaler i alle oppganger/leiligheter

2018 –  Utskifting av ødelagte vinduer og karmer, pågående. Ferdigstilt vedlikeholdsspyling av rør i andelene. Modernisering av heiser i høyblokkene. Innkjøp av ny driftsmaskin. Nye LED-lamper i alle lysmaster på indre område. Alle trær på borettslagets område ble beskåret.

2019 – Utskifting av ødelagte vinduer og karmer, pågående. Drenering av innglassede balkonger med feil og mangler etter balkongrehabiliteringen i 2012.