Om nærmiljøet

Informasjon om nærmiljøet

De nærmeste borettslagene er Kollektivet og Jarbakken. På andre siden av skogen finner du borettslagene rundt Hovseter torg som heter Meklenborg og Setra. Vi har også laget en oversikt over hvilke andre naboer vi har, tilbud av barnehager i nærområdet, institusjoner og fritidsaktiviteter for unge og eldre i nærmiljøet, butikker etc.

Borettslag
Jarbakken www.jarbakken.no
Kollektivet www.borettslag.net/kollektivet
Meklenborg www.borettslag.net/meklenborg
Setra www.setra-borettslag.no

Barnehager
Barnas barnehage 22 14 92 52 Hovseterveien 98
Frantsebråten 23 47 63 36 Arnebråtveien 80
Hamborg 23 47 62 62 Hovseterveien 42C
Hov 23 47 62 34 Hovseterveien 62
Landingsveien 23 47 63 21 Landingsveien 62
Meklenborg 23 47 61 06 Hovseterveien 60
Orebakken 23 47 63 15 Landingsveien 108
Sætra 23 47 63 48 Landingsveien 10
Ulvestua 22 14 25 30 Zinoberveien 150
Vestjordet 22 14 03 13 Hovseterveien 50C

Skoler
Voksen barneskole 22 13 68 00 Arnebråtveien 120
Huseby barneskole 22 70 32 50 Sørkedalsveien 167
Rudolf Steinerskolen 22 13 95 30 Flyveien 2
Hovseter ungdomsskole 22 70 33 00 Hovseterveien 74
Persbråten vgs 22 13 67 60 Gamle Hovsetervei 1

Idrett og fritid
Vestre Akers Skiklub 22 49 90 92 Landingsveien 56 www.vask.org
Røa Idrettslag 22 50 31 55 Kr. Auberts vei 20 www.roail.no
Ready Idrettsforening 22 14 00 51 Stasjonsveien 24 www.ready.no
Idrettslaget IL Heming 22 14 53 59 Gulleråsveien 5 www.heming.no
Njård Idrett 23 22 22 50 Sørkedalsveien 106 www.njaard.no
Sørkedalen idrettsklubb 22 49 90 47 Sørkedalen www.sorkedalen.no/sif
Sørkedalen Rideklubb www.sork.no
Oslo Golfklubb Bogstad 22 51 05 60 Ankerveien 127 www.oslogk.no
Persbråten Basketballklubb pbbk@pbbk.no www.pbbk.no
Oslo Vinterpark 22 14 36 10 www.oslovinterpark.no/
Voksen Skoles Musikkorps Arnebråtveien 120 www.vsmkorps.net
Huseby Skoles Musikkorps Sørkedalsveien 167
Voksen menighet, kor 22 58 17 30 Jarbakken 7 www.kirken.oslo.no/voksen
Voksen menighet, fritidsklubb 22 14 29 76 Jarbakken 7 www.kirken.oslo.no/voksen
Røa menighet, KFUK/KFUM 22 95 49 49 Nordengveien 9 www.kirken.oslo.no/roa

Helseinstitusjoner
Huseby legesenter 22 49 52 60 Gamle Hovsetervei 2
Røalegene 22 06 44 44 Griniveien 6
Huseby fysikalske institutt 22 14 17 34 Luftfartsveien 18
Røa fysikalske institutt 22 50 34 52 Austliveien 1

Eldre
Hovseterhjemmet 22 70 24 70 Landingsveien 12
Hovseter Dagsenter 22 70 24 74 Landingsveien 12
Hjemmetjenesten 23 47 63 06 Sørkedalsveien 148
Røa Pensjonistforening 22 73 05 30 Vækerøveien 207
Røa eldresenter 23 47 61 35 Vækerøveien 207
Røa frivillighetssentral, Hovstua 22 49 14 61 Hovseterveien 84  www.hovstua.no

Kirker
Voksen menighet 22 14 29 76 Jarbakken 7 www.kirken.oslo.no/voksen
Røa menighet 22 95 49 49 Nordengveien 9 www.kirken.oslo.no/roa

Nødtelefoner
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Smestad Brannstasjon 23 46 96 40 Ullernchausseen 26 www.bre.oslo.kommune.no
Majorstua Politistasjon 22 66 90 50 Sørkedalsveien 27A www.politi.no
Politiet (ordinære henvendelser) 02800
Legevakten 22 93 22 93 Storgata 40 www.oslolegevakt.no
Sosial vakttjeneste 23 48 70 90 Storgata 40 www.oslolegevakt.no

Post i butikk
Extra v/ Hovseter T-banestasjon 22 14 58 52 Gamle Hovsetervei 2

 

Har du forslag til hva som skal stå på denne listen, eller ser du opplysninger som bør oppdateres? Gi oss et hint!
 Tilbake