Parkering og bil

Parkering på boområdet

I Orebakken borettslag settes fotgjengeren i fokus. Spesielt de lekende barna. Vi ønsker minst mulig ferdsel med motorkjøretøyer. Inne på boområdet er derfor kun strengt nødvendig kjøring tillatt. På borettslagets område har fører av motorkjøretøy full vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i gangfart. Bestemmelsene for kjøring og parkering gjelder også for mopeder og motorsykler. Overtredelse av kjøre- og parkeringsbestemmelsene kan medføre kontrollavgift.

Styret er ansvarlig for håndhevelse av kjøre- og parkeringsbestemmelsene på borettslagets område iht. husordensreglenes § 6, samt bestemme praksis ut over dette. Den daglige kontrollen har styret delegert til parkeringsselskapet Aker P-drift. Alle henvendelser vedrørende parkeringsgebyr henvises til parkeringsselskapet. Skjema for klage på ilagt avgift finner du her.

Parkering inne på boområdet er kun tillatt i inntil 30 minutter ved nødvendig av- eller pålessing. Hvis parkering utover 30 minutter er nødvendig (ved inn- og utflytting, parkering for håndverkere og lignende) skal en godt synlig lapp legges i frontruten med opplysninger om navn på andelseier samt hvorfor bilen står inne på boområdet. Gjester og beboere med offentlig handikapskilt har anledning til å parkere på borettslagets boområde. Styret kan også utstede særskilt parkeringstillatelse etter søknad hvor legeerklæring vedlegges.

I helt spesielle situasjoner kan styret gi en midlertidig/kortvarig parkeringstillatelse som legges i frontruten. Trenger du dette, kontakt daglig leder i kontortid eller på styrevakt. Denne tillatelsen må hentes på forhånd.


Gjesteparkering

Borettslaget har 55 unummererte parkeringsplasser for gjester. Gjesteparkeringen skal kun benyttes av besøkende til beboere i borettslaget. Gjesteparkeringen kan likevel benyttes av beboerne selv fra kl. 22:00 til kl. 18:00 alle dager. For gjester og besøkende er det kun lov å parkere maks 3 døgn, uavhengig av om kjøretøyet er flyttet/benyttet i mellomtiden. Ved behov for parkering utover 3 døgn, kan særskilt parkeringstillatelse utstedes etter henvendelse til daglig leder. Gjesteparkeringen kan ikke benyttes av andre som ikke er besøkende til beboere i borettslaget. Herunder kan gjesteparkeringen ikke benyttes av beboere i nærliggende område, som bl.a. Landingsveien 1-54 og Hovseterveien, og naboer med registrert adresse Landingsvn. 16-50, Hovsetervn. 96-102, Hovsetervn. 86-88, 92-94 og 104. I tidsrommet mandag-fredag kl. 7.30-10 og kl. 15-17 gjelder ikke dette i forbindelse med levering til eller henting fra barnehager som ligger i borettslaget.

Ansatte ved Voksen skole kan benytte gjesteparkering i perioden kl. 0800-1600 mot å legge frem ”Parkeringsbevis for Voksen Skole”.

Det er også etablert fem plasser med korttidsparkering for beboere og andre som har behov for parkering inntil to timer. Disse plassene er fordelt med to plasser på øverste del og tre plasser innerst på midterste del. Disse fem plassene er merket med korttidsparkering.

 

Lading av el- og hybridbiler og bruk av motorvarmer i parkeringshus

Orebakken borettslag har installert infrastruktur for lading av el- og hybridbiler i garasjeanlegget. Beboere som ønsker å benytte seg av muligheten for å lade må først bestille ladeboks fra borettslagets tjenesteleverandør, ChargeUp. Se skjema for bestilling lenger ned.

Bestilling av ladeboks gjøres i dette skjemaet: Bestillingsskjema

Deretter må brukeren selv registrere seg med en egen ladeprofil hos Charge 365 som håndterer betaling av lading og er koblet til den enkelte beboers ladeboks. Det er bestemt at det betales en fastpris pr. kWh for lading i Orebakken.

Lading av el- og hybridbil kan kun gjøres med godkjent installert ladeboks fra borettslagets tjenesteleverandør.Brudd på denne paragrafen kan medføre pålegg om installasjon av ladeboks på aktuell parkeringsplass for beboers kostnad og følger gjeldende pris for installasjon, ref. husordensreglenes §7.

All bruk av motorvarmer skjer på eget ansvar.

Otto – bildelingstjeneste tilgjengelig i Orebakken

Det er plassert ut to biler fra bildelingstjenesten Otto her i Orebakken. Bilene er stadig i bruk, og når du har behov kan du enkelt se om det er en ledig bil for deg!

Otto gir oss muligheten til en mer fleksibel bilpark, som kan gjøre hverdagen enklere. Otto tilbyr bybiler som gjør parkeringen til en lek, varebiler til den store flyttedagen eller praktiske biler som får deg og dine til helgens hyttetur.

I Orebakken, på plass 3 og 4 på utendørsparkerings øvre plan, står det en stasjonsvogn og en varebil og utplasserte biler vil bli tilpasset etterspørsel og bruk.

For å bruke bil må du registrere deg som bruker og laste ned en app på telefonen din. Appen vil fungere som nøkkel og registrerer bruk og betaling.

I denne lenken kan du lese mer om Otto og få svar på spørsmål:

Om Otto

Utleieparkering

Borettslaget har 65 utendørs parkeringsplasser som kan leies av beboere.

Drift og utleie av plasser på vår utendørsparkering håndteres av Aker P-Drift. Det betyr at alle spørsmål og henvendelser som gjelder leie og betaling må rettes til Aker P-drift.

Administrasjonsløsningen for registrering og betaling er en enkel nettside der alt rundt leieforholdet håndtering av beboeren selv.

NB! Det vil ikke være faste plasser, men som leietager velger du selv én av de 65 plassene på de to øvre utendørsparkeringene.

De fem korttidsplassene er reservert for korttidsparkering, inntil to timer!

Månedsprisen for leie av utendørs parkering er kr. 300,-.

Hvordan ta i bruk denne løsningen?

Registrer deg som bruker på denne siden: https://akerp-permit.giantleap.no/embedded-user-shop.html#/login

 1. Kryss av i boksen for «kupongkode» og legg inn koden OREBRL
 2. «Velg sted» Oslo
 3. «Velg anlegg» Orebakken
 4. Trykk på «leie av p-plass for beboere
 5. Legg inn registreringsnummer på bilen som skal parkeres
 6. Legg inn starttidspunkt for leie av plass
 7. Fortsett til betaling

Her må du legge inn og registrere et betalingskort, dermed blir leien trukket automatisk hver måned. Avtalen kan sies opp når som helst, og man kan da parkere ut måneden man har betalt for. Det er enkelt å gjenopprette leieforhold når det er behov for det.

I tillegg finnes det en ekstra mulighet der du som beboer kan laste ned Aker P-drifts app p smarttelefon for å eventuelt styre/administrere flere biler med ulike registreringsnumre. Link til app:  https://akerp-permit.giantleap.no/#/login

Hovedreglene for Orebakkens utleieplasser er som følger:

 • Beboere uten parkeringsplass i parkeringshuset har fortrinnsrett til plass.
 • Beboere som disponerer mer enn en bil prioriteres ved tildeling av plass.
 • Ingen kan leie mer enn en plass dersom det er venteliste.
 • Hvis det fortsatt er ledige parkeringsplasser kan borettslagets øvrige beboere leie plass etter ”først til mølla” prinsippet.
 • Plassen er forbeholdt personbiler og små varebiler. Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøyer, lastebiler, trailere og lignende kan, etter godkjenning av styret, plasseres på de nummererte utleieplassene i en kortere periode.
 • Fremleie eller overdragelse av plassen er ikke tillatt.

Uvedkommende biler taues bort. Ta kontakt med Aker P-drift. Ved eventuell borttauing må leietaker selv møte frem for å peke ut bilen som skal fjernes foruten å fremvise legitimasjon og gyldig kvittering for betalt leieperiode av plassen.

Ved parkering uten registrering og betaling til Aker P-drift blir kjøretøyet tauet bort for eiers regning og risiko.


Moped- og motorsykkelparkering

I svingen inn til gjesteparkeringen er det reservert parkeringsplasser til moped og motorsykler. Se skilting. Styret vurderer behovet for antall plasser gjennom året. Mopeder og motorsykler bør lagres annet egnet sted om vinteren for å lette snøryddingen på gjesteparkeringen vår. På generalforsamlingen 2005 ble Husordensreglene presisert slik at ordet ”bil” ble erstattet med ”motorkjøretøy”. Mopeder og motorsykler skal således ikke parkeres på indre boområde, herunder i sykkelskurene. Kontrollavgift kan bli ilagt. Både beboere og gjester kan benytte moped- og MC plassene.


Bilvask, dekkskifte og støvsuging av bil på boområdet

Det er ikke tillat med dekkskift, bilvask og støvsuging av bilen etc. inne på boområdet. Bruk gjerne den store snuplassen ved parkeringshuset plan 3 eller de gode fasilitetene som flere bensinstasjoner har i området rundt oss.


Parkeringshuset – fordeling av plasser

Borettslaget har 430 leiligheter. Av disse har 412 leiligheter plass i parkeringshuset. I alt 15 leiligheter har ikke plass i parkeringshuset. Disse leilighetene har fortrinn til å leie plass på borettslagets utendørs utleieparkering. Borettslaget disponerer to plasser som benyttes til traktor og annen redskap. Det er ikke tillatt å selge eller bytte plass internt i parkeringshuset. Parkeringsplassen kan leies ut. Dette må organiseres av den enkelte eier.


Portåpner

Parkeringshusets innkjøringsporter åpnes med nøkkel eller portåpner. Ekstra nøkkel og portåpner kan kjøpes av borettslaget.


Automatisk lukking av port

Det gjøres oppmerksom på at porten kun står åpen i en begrenset periode. Det betyr at bilen må kjøres inn og bryte en sensor. Hvis bilen stanser med fronten eller hekken innenfor porten – men utenfor sensoren – vil porten kunne treffe bilen når den går igjen. Porten åpner seg igjen hvis den treffer bilen, men skade på bilen kan ikke utelukkes.


Brannslukningsapparat

I hver etasje i parkeringshuset er det satt opp tre brannslukningsapparater. Gjør deg kjent med hvor disse står. I nederste parkeringsplan er det innredet forskriftsmessig tilfluktsrom med installasjoner og utstyr i følge forskrifter for private tilfluktsrom.

Oversikt over plasser i parkeringshuset finner du her.