Parkeringshus-oversikt

Oversikt over plasser i parkeringshuset

Plasskoden angir etasje og koordinater – se parkeringsplan lenger ned.

park1 park2 park3

Parkeringsplan – øverste plan (4. etasje)

parkplan1

Parkeringsplan – nest øverste plan (3. etasje)

parkplan2

 

Parkeringsplan – nest nederste plan (2. etasje)

parkplan3

 

Parkeringsplan – nederste plan (1. etasje)

parkplan4