Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan

OPAK utførte høsten 2015 en tilstandsvurdering av Orebakken borettslag. På bakgrunn av tilstandsvurderingen har OPAK også utarbeidet en vedlikeholdsplan med forslåtte tiltak og kostnadsestimater.

Hovedkonklusjonen er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i normalt god teknisk stand og at bygningene har siden byggeåret blitt jevnlig vedlikeholdt.

Planlagt større vedlikehold i perioden 2016-2020:

  • Utskifting av ødelagte vinduer og karmer. Pågår.
  • Utbedring av ventilasjonsanlegg. Utført 2018.
  • Oppussing av kjellerlokale i LV56. Utsatt.
  • Omlegging av takbelegg på parkeringshuset. Utført 2017
  • Utskifting av porttelefonanlegget. Planlagt vinter 2020.
  • Utskifting av hovedtavler. Utført 2019.

Beboere som er interessert i å lese hele rapporten kan få gjøre dette på kontoret.

Utover dette har styret fortløpende vurderinger av ulike nødvendige vedlikeholdstiltak som det informeres om ved behov.