Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan

OPAK utførte høsten 2015 en tilstandsvurdering av Orebakken borettslag. På bakgrunn av tilstandsvurderingen har OPAK også utarbeidet en vedlikeholdsplan med forslåtte tiltak og kostnadsestimater.

Hovedkonklusjonen er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i normalt god teknisk stand og at bygningene har siden byggeåret blitt jevnlig vedlikeholdt.

Planlagt større vedlikehold i perioden 2018-2020:

 • Utskifting av ødelagte vinduer og karmer. Pågår.
 • Oppussing av kjellerlokale i LV56. Utsatt.
 • Omlegging av takbelegg på parkeringshuset. Utført 2017
 • Utbedring av ventilasjonsanlegg. Utført 2018.
 • Modernisering av heiser i høyblokkene. Utført 2019.
 • Utskifting av hovedtavler. Utført 2019.
 • Installasjon av infrastruktur for lading i garasjen. Utført 2020
 • Utskiftning av ledninger og lamper i fellesarealer. Planlagt vår 2020
 • Utskifting av dørtelefonanlegget. Planlagt vår 2020.
 • Opprusting av torg / uteområde. Planlagt vår 2020.
 • Installasjon av brannvarsling i fellesarealer. Planlagt høst 2020.

Beboere som er interessert i å lese hele rapporten kan få gjøre dette på kontoret.

Med bakgrunn i dette har styret utarbeidet en prioriteringsliste som vil være et viktig styringsverktøy for langsiktig planlegging og budsjettering. Styret går gjennom prioriteringslisten hvert kvartal for å prioritere prosjekter basert på total prosjektbelastning og økonomi.