Kontaktinfo

Arbeidsoppgavene i Orebakken borettslag er fordelt mellom våre ansatte og styret.

For å lettere får svar på det du som beboer lurer på eller trenger hjelp til har vi tillegg til denne listen med kontaktinfo også laget en oversikt over fordelingen av arbeidsoppgaver som du finner her:

Ønsker du å komme i kontakt kan du benytte følgende måter:

styret@orebakken.no – e-post som leses av styret.

drift@orebakken.no – e-post til daglig leder.

vaktmester@orebakken.no – henvendelser til vaktmester.

utleielokaler@orebakken.no – henvendelser knyttet til leie av overnattingsrommen våre, Storstua og lading av el- og hybridbiler i parkeringshuset.

Kontormailen håndteres av Wenche inntil nytt styremedlem med rett kompetanse blir valgt inn på generalforsamlingen. Vi beklager at dette medfører noe lenger responstid – 

kontor@orebakken.no – henvendelser som gjelder kjøp av nøkkelbrikker, nøkler og garasjeåpnere.

Vi ber om at generelle henvendelser rettes til daglig leder: drift@orebakken.no som også kan nås på følgende telefonnummer i kontortid: 91561238