Fordeling av arbeidsoppgaver i Orebakken

Fordeling av arbeidsoppgaver i Orebakken

16. september 2018 16:58

Dette er informasjon til alle beboere i Orebakken, slik at det skal være lettere å komme i kontakt med rett person ved spørsmål og henvendelser om ulike drifts- og prosjektoppgaver som gjennomføres.

Alt som har med borettslagets fellesrom er det Wenche Andersson som har ansvar for. Vi minner om at henvendelser og spørsmål om utleie og fakturering av dette sendes til: utleierom@orebakken.no

  • Administrasjon og fakturering av utleierommene og Storstua.
  • Oppfølging og fakturering av trimrom.

Pågående prosjekter utover det som håndteres av daglig leder og vaktmester er det styret som har ansvaret for. Det er ikke lenger slik at daglig leder, vaktmester og styret har fordelt oppgaver slik at det skal være mulig å holde et høyt gjennomføringsnivå til borettslagets beste.

Thilde Berger vil følge opp blokkrepresentanter og hjelpe til med gjennomføring av blokkmøter.

I tillegg vil Thilde hjelpe til med å etablere en gruppe som kan administrere og følge opp parsellhagen vår, samt hjelpe til med salg og registrering av nøkkelbrikker, garasjeåpnere og nøkler. For kjøp og registrering av nøkkelbrikker og garasjeåpnere ber vi om at dere henvender dere ved å sende en e-post til: drift@orebakken.no

Øystein Tamburstuen har inntil videre oppgaven med å oppdatere innhold og publisere nyhetssaker på Orebakkens hjemmesider. Dette innebærer også en gjennomgang av alt eksisterende innhold og oppdatering av informasjon som i dag ligger der. Styret vil informere beboerne om oppdateringen når denne er ferdig. Dersom du som beboer oppdager feil eller mangler ber vi deg om å ta kontakt direkte med styret@orebakken.no slik at dette kan rettes ved behov etter at oppdateringen er gjort.

Som vi tidligere har informert om skal dere kontakte vaktmester Tor Eliassen direkte dersom det er henvendelser og spørsmål om forefallende arbeid og vedlikehold på borettslagets område. Dette betyr gressklipping, feiing, skifte av lyspærer i oppganger og evt. skader på hus og eiendom. Vaktmester har ikke kapasitet eller anledning til å påta seg private oppdrag som skifte av lyspærer, henge opp bilder eller forefallende arbeid i den enkelte beboers leilighet.

Daglig leder Nils-Jostein Helland arbeider normalt fra kontoret i underetasjen i Landingsveien 78. Hvis daglig leder ikke er på kontoret i normal arbeidstid, er det som oftest fordi han er på befaringer eller utfører arbeid et annet sted på borettslagets område og kommer tilbake til kontoret ved anledning.

Har du spørsmål til styret, eller ønsker å komme med saker til styremøter sendes dette helst på e-post til styret@orebakken.no Henvendelser til denne e-postadressen besvares av styreleder Øystein Tamburstuen. Han har også ansvar for oppfølging av styrets arbeid og borettslagets ansatte.

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder