Nøkkelbrikke

Borettslaget har et nøkkelbrikkesystem for adkomst til felleslokalene (forsamlingslokalet Storstua, overnattingsrommene og trimrommet).

Nøkkelbrikke kjøpes ved å ved å henvende seg til styremedlem Maria Burheim. Fyll ut informasjonen fra denne tabellen

Informasjon for bestilling 
Navn på andelseier
Adresse
Leilighetsnummer (fire sifre, samme som kjellebod og garasjeplass)
E-postadresse
Telefonnummer
Tilgang til trimromJa / Nei
ForsvarsleilighetJa / Nei
og send informasjonen i en e-post til kontor@orebakken.no

Nøkkelbrikken koster p.t. kr. 300,- per stykk. Nøkkelbrikken følger leiligheten når leiligheten selges, men husk å gi beskjed om ny eier. Gi oss også beskjed hvis du mister nøkkelbrikken, for da skal denne sperres for å hindre misbruk av uvedkommende.

Dersom du skal ha gjester på to eller tre av overnattingsrommene eller gjestene ønsker å legge seg til forskjellige tider, kan det være hensiktsmessig med flere nøkkelbrikker. Kjøper du ekstra nøkkebrikker koster disse 150,- per stykk.

Nøkkelbrikken fungerer ved at du holder den opp mot øverste del av leseren (f.eks. en centimeter unna). Da vil du høre et klikk i låsen og det lyser en liten grønn mann øverst på kortleseren. Låsen vil være åpen i ganske kort tid, så det kan hende det er lurt å holde en hånd på døren klar til å åpne den opp. Låsen er åpen så lenge det lyser en grønn mann øverst på kortleseren.

Det er ikke nødvendig å taste inn noe på kortleseren. Dersom det lyser en rød mann på kortleseren, betyr det at brikken ikke er programmert for adgang til lokalet på gjeldende tidspunkt.

På bildet nedenfor ser du kortleseren til venstre og nøkkelbrikken (med nøkkelknippe) til høyre.

 

        Nøkkelbrikke