Oppsummering etter styremøte 7. mai

Oppsummering etter styremøte 7. mai

12. mai 2019 20:33

Driftsrapport
Daglig leder orienterte styret om pågående driftsoppgaver og prosjekter.
Den siste tiden har hovedsakelig gått med til å avklare en rekke pågående forsikringssaker, samt å forberede årets generalforsamling.
Som tidligere beskrevet mottar våre ansatte en mengde henvendelser. Mange av disse går gjerne til vaktmester, daglig leder og styret samtidig, noe som gjør arbeidsmengden enda større.
Vi oppfordrer derfor til enda bedre bruk av hjemmesiden for å finne svar på ulike spørsmål, samt å rette henvendelsen til rett person. Se gjerne informasjon om det her: http://www.orebakken.no/kontaktinfo/

Dugnad
Vårens dugnad ble avholdt torsdag 9. mai i regnvær. Til tross for været var det godt oppmøte og alle de vanlige syslene for dugnaden ble utført, med kosting, raking og søppelplukking. Mange blokker klargjorde også blomsterkassene for planting før 17. mai. Det ble ikke beiset eller oljet, derfor må de enkelte blokkene bli enige om dag for å gjøre dette og de vil få nødvendig utstyr hos vaktmester.

Prioritert vedlikeholdsplan
Styret har sammen med daglig leder nå satt opp en prioritert vedlikeholdsplan. I styremøtet kom det ny informasjon etter bl.a. eltilsyn, som påvirker prioriteringslisten. De ulike vedlikeholdsprosjektene som er prioritert og dermed skal utføres i 2019 er følgende;
– Nytt torg, oppstart innen sommerferien
– Hovedtavler, oppstart innen sommerferien
– Nye lamper i fellesarealer, energiøkonomiske og tids-/bevegelsesstyrt, oppstart sommer/høst
– Brannvarsling og nødlys i fellesarealer, oppstart høst
– Callinganlegg, oppstart høst

Støy i forbindelse med oppussing
Styret har fått et par henvendelser fra samme oppgang etter oppussing. Vi minner om at det er viktig å ta hensyn til naboer ved oppussing og at alt støyende arbeid både skal begrenses, men uansett ikke pågå utenfor tidsrom som er angitt i §2 i husordensreglene våre

Forsikringssaker
Som nevnt i innledningen arbeider daglig leder mye med pågående forsikringssaker og flere innebærer også et behov for at styret må fatte ulike pålegg overfor beboere. Akkurat nå har borettslaget åtte pågående forsikringssaker av svært ulik art, men med stort omfang.

Ekstra styremøte 29. april
For å gå gjennom innkalling en siste gang, samt gjennomgang av styrets forslag avholdt styret et ekstra møte slik at innkalling kunne gå ut i rett tid før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Orebakken borettslag ved styret og daglig leder