AV – OG PÅSTIGNINGSSONE VED RUNDKJØRING

AV – OG PÅSTIGNINGSSONE VED RUNDKJØRING

23. august 2019 15:55

Vi har nå åpnet vår nye av – og påstigningssone ved rundkjøringen der det tidligere var moped og mc parkering. Den nye sonen er nymalt med svart farge og KUN for av – og påstigning. Det er maksimalt lov å stå der i 5 minutter og det er tydelig merket med skilt.

Samtidig så vil vi minne om at ALL stans i rundkjøringen er forbudt og at man kan risikere å bli ilagt et kontrollgebyr selv om man bare stopper der i 10 sekunder! Dette gjelder også langs fortauet fra innkjøringen til plan 4 i parkeringshuset og bort til rundkjøringen.

Vi vil også påminne om at plass nr. 1 og 2 på den nummererte parkeringen er korttidsplasser der det er lov å stå parkert i maksimalt 2 timer for hvem som helst.

Moped og mc parkeringen er flyttet bort til svingen på gjesteparkeringen ned mot skolen. Hvis noen vet hvem som eier de uregistrerte mopedene som står der så setter vi stor pris på å få informasjon om det. Gi beskjed til daglig leder på tel.nr. 9156 1238 (evt. til drift@orebakken.no) eller til vaktmester på tel.nr. 4812 5905 (evt. vaktmester@orebakken.no) dersom du vet hvem som eier dem. Hvis eierne bor i Orebakken borettslag fremdeles så anmoder vi om at de fjerner mopedene omgående. Hvis de fremdeles står der 15.september 2019 så vil vi fjerne dem og sørge for at de blir resirkulert!