Det blir ingen fortsettelse av årets generalforsamling

Det blir ingen fortsettelse av årets generalforsamling

25. mai 2019 09:30

De tre gjenstående forslagene er trukket

Generalforsamlingen 14. mai, ble ikke avsluttet på grunn av tidsmangel. Derfor startet styret med å finne ny dato for fortsettelse og inviterte samtidig de to forslagsstillerne som hadde forslag til behandling til samtale med håp om å kunne finne en løsning der styret sammen med forslagsstillerne kunne utarbeide gode alternativer til forslagene, uten behov for vedtektsendringer, slik at forslagene kunne trekkes fra behandling i Generalforsamlingen.

Etter mye arbeid og møter tirsdag denne uken kom styret og forslagsstillerne til enighet om at det var mulig å finne alternativer til vedtektsendringer. Styret vedtok torsdag 23. mai følgende veiledning og instruks med innhold som ivaretar intensjonene i forslagene fra forslagsstillerne:
– Veiledning for valgkomiteen i Orebakken borettslag.
   – Dette resulterte i at forslag F) fra Kjell Torsnes er trukket
– Instruks for bruk av varamedlemmer til styret i Orebakken borettslag.
   – Dette resulterte i at forslag H) fra Per Telhaug ble trukket.
Forslag G) fra Kjell Torsnes ble også trukket ettersom intensjonene i forslaget allerede er implementert gjennom styrets beretning i innkallingen til Generalforsamlingen.

Dette betyr at det ikke lenger foreligger saker til behandling på årets generalforsamling og at generalforsamlingen er avsluttet.