Indeksjustering av felleskostnadene fra 1. januar 2020

Indeksjustering av felleskostnadene fra 1. januar 2020

16. november 2019 19:20

Styret behandlet i sitt møtet 12. november budsjettet for 2020.

Det vil bli en indeksjustering av felleskostnadene med en økning på 3% fra 1. januar 2020.

Mer informasjon om budsjettet og denne indeksreguleringen er delt ut i eget informasjonsskriv etter styremøtet.