Informasjon og kommunikasjon i Orebakken

Informasjon og kommunikasjon i Orebakken

25. mai 2019 09:27

Styret har gjennom de siste årene ønsket å bidra til bedre dialog i borettslaget, men er gjennom vedtak fra generalforsamlingen 2017 forpliktet til å bruke skriv i postkassene som informasjonsmetode. Det siste året har derfor hyppigheten av informasjonsskriv økt.

Henvendelser til styret gjennom e-post behandles i hvert styremøte. Likevel ser ikke dette ut til å være tilstrekkelig. Det er diskusjoner og kommer kommentarer rundt hva som skjer i Orebakken, som ofte mangler grunnlag i fakta og virkelighet. Styret kan ikke delta i diskusjoner på nett, ettersom dette er en arena der ikke alle beboere vil kunne nåes.

I møte med Kjell Torsnes, som er administrator og moderator for «Orebakken forum» har styret, etter ønske fra Torsnes, kommet med forslag for å sikre faktabasert informasjon og med det et bedre grunnlag for diskusjoner.

Når det dukker opp spørsmål av allmenn interesse så er det viktig at disse besvares. En løsning kan være at saker som er av stor interesse, med spørsmål som dukker opp i forumet, kan disse videreformidles til styret av Kjell Torsnes eller andre som har rollen som moderatorer.
Slike spørsmål vil styret kunne besvare etter behandling i styret, såfremt svaret ikke krever utlevering av personopplysninger eller annet som styret ikke kan besvare på grunn av taushetsplikt. Slikt svar vil også kunne deles i forumet som et innspill i en diskusjon.