Informasjon om arbeidet med torg / uteområde

Informasjon om arbeidet med torg / uteområde

9. september 2019 18:29

Styret har innhentet tilbud til den vedtatte oppgraderingen av torget og etter en runde med å undersøke potensielle entreprenører ble fem firmaer forespurt.

Kun ett av disse fem firmaene har levert inn tilbud og beløpet i dette tilbudet er over det dobbelte av den økonomiske rammen.

 

De økonomiske rammene som Generalforsamlingen har lagt til grunn for oppgradering av torget / uteområdet har ikke latt seg innfri. Den viktigste forutsetningen er rammen på 1 mill. kr. som styret har å forholde seg til, samt et mindre tilskudd fra OBOS.

 

Styret har derfor vedtatt at vi gjennomfører en ny runde med innhenting av tilbud i høst, med oppstart snarest mulig etter Påske 2020.

 

Styret beklager at arbeidet ikke har latt seg gjennomføre i 2019, men er også opptatt av at arbeidet gjøres på en økonomisk forsvarlig måte.