Brannsikkerhet

Brannslukningsapparat

Alle leiligheter skal være utstyrt med minst ett pulverapparat for slukking av mindre branner. Anskaffelse av brannslukkingsapparat er borettslagets ansvar, mens vedlikehold er beboers ansvar. Som vedlikehold gjelder sikkerhetssjekk og kontroll av apparatene samt eventuell etterfylling av pulver. Parkeringshuset har tre brannslukningsapparater i hver etasje. Gjør deg kjent med hvor disse står.

Noen gode råd:

 • Slukkeren skal være lett tilgjengelig og synlig
 • Alle i husstanden skal kjenne til hvor den befinner seg
 • Bruksanvisningen skal vende ut i rommet
 • Sjekk slukkeren for synlige skader – finnes det, må man skifte slukker
 • Indikatoren (pilen) skal være på det grønne feltet
 • Sjekk at sikringssplinten er intakt og plombert
 • Sjekk at ikke dato for kontroll/service er utgått (se etikett på slukker)
 • Hvert kvartal skal pulverapparatet snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sekunder. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst og flyktig

Apparatene skal kontrolleres av faginstans eller byttes minst hvert tiende år. Det ble sist utlevert nye brannslukningsapparat og røykvarslere til alle leilighetene i 2015.

Røykvarsler

Alle leiligheter skal ha minst en røykvarsler. Anskaffelse av røykvarsler er borettslagets ansvar. Det er den enkelte beboers ansvar å holde røykvarsleren vedlike. Test varsleren med røyk eller ild (stearinlys) slik at hele kretsen testes. Ved bare å trykke på testknappen testes kun batterikrets og lydgiver. Røykdetektoren i seg selv kan være defekt selv om røykvarsleren piper når testknappen trykkes inn.

En god huskeregel er å bytte batteri i røykvarsleren den 1. desember hvert år før julen og stearinlyssesongen tar til.

Rømningsveier

Husk at en viktig rømningsvei fra leilighetene er via balkongene. De tynne platefeltene mellom balkongene skal lett kunne forseres slik at man kan ta seg bortover balkongrekken i tilfelle brann. Man må derfor ikke fastmontere noe foran skilleplatene slik at passasjen blir hindret.

To-romsleilighetene i høyblokkene har montert utfellbar brannstige utenfor soveromsvinduet. Disse er kontrollert i april 2020. Egen informasjonsbrosjyre om brannstigen er delt ut til disse leilighetene. Gjør deg kjent med hvordan stigen fungerer. Leilighetene fra 5. til 8. etasje har fått utdelt en sele som kan kobles til stigen for økt sikkerhet ved bruk. Ytterligere seler kan bestilles fra Modum brannstiger, telefon 67 54 99 00 eller post@modum.as. For ytterligere informasjon se Modum sikkerhetssenter Instruksjonsvideo for bruk av stigen finner du her: Instruksjonsvideo

Noen tips

Forebygging:

 • Røyk aldri på sengen
 • Gå aldri fra kjeler på komfyren
 • Elektriske ovner må aldri tildekkes
 • Skru av kaffetrakteren etter trakting
 • Forlat aldri et rom med brennende lys
 • Bruk aldri sterkere lyspærer enn anbefalt
 • Ikke oppbevar brannfarlige væsker i boligen
 • Rens lofiltre i vaske- og tørketrommel jevnlig
 • Bruk ikke vifteovn og løse lamper på barnerom
 • Svimerker på lampeskjermer, gardiner eller møbler er et faresignal
 • Skru alltid av TV-en med av/på knappen før du legger deg eller forlater boligen
 • Ikke la vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin stå på når du forlater boligen

Ved brann:

 1. Sørg for å varsle alle som oppholder seg i leiligheten. Sjekk at alle i leiligheten har kommet seg ut og i sikkerhet. Sørg for å varsle alle naboene i oppgangen og om nødvendig hjelp disse med å komme seg i sikkerhet.
 2. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det.
 3. Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Hent slokkeapparatet, sett det ned på gulvet og gå ned på huk. Trekk ut sikringen. Ta tak i håndtaket med den ene hånden og slangen med den andre.
 4. Gå ikke nærmere flammene enn kastelengden til apparatet (ca. 5 meter). Sitt på huk. Sikt mot bunnen av flammene. Trykk ned håndtaket for å starte slokkingen. La pulveret kvele brannen ved å spre pulveret ut over det som brenner. Etterslokk gjerne med vann.
 5. Viktig: Bruk aldri vann mot branner i frityr eller olje. Det vil gi en eksplosjonsartet brannutvikling. Prøv å kvele brannen med et lokk.
 6. Utsett ikke deg selv for fare. Husk at røyken er giftig. Hvis du har mulighet, lukk alle vinduer og dører før du forlater leiligheten.
 7. Ta imot og orienter brannvesenet når de kommer. Si i fra dersom noen ikke har klart å kommet seg ut av leiligheten/blokken.

 

 Tilbake