Oppsummering etter styremøte 10. september

Oppsummering etter styremøte 10. september

25. september 2019 18:52

Driftsrapport

Høstens aktiviteter er i gang for fullt. Det er mange prosjekter som skal settes igang samtidig som andre prosjekter forsøkes avsluttet.

  • Utskiftning av hovedtavler startet tirsdag 10. september og først innstallasjon holdt tidsfristen. Dette lover bra for videre fremdrift.
  • Neste del av dette prosjektet er at Hafslund skal bytte til fjernavleste strømmålere i alle sikringsskap. Da vil hver beboer selv kunne velge strømavtale og er ikke lenger bundet av fellesavtalen med Istad kraft/Hjemkraft
  • Neste uke starter installasjon av strømskinner for el- og hybridbillading i garasjen. Mer informasjon om dette kommer separat før oppstart.
  • Vi opplever fortsatt en del problemer med heisen og servicepersonell er nesten daglig i Orebakken for å finne og rette feil.
  • Tilbud på callinganlegg er hentet inn og neste styremøte skal behandle de innkomne tilbudene for å starte prosjektet med utskifting

 

Protokoll fra Generalforsamlingen 2019

Styret har nå mottatt protokollen og publisert den på hjemmesiden som en pdf for utskrift. Beboere som ønsker protokollen distribuert bes sende en e-post til styret@orebakken.no med Navn og adresse, så vil den bli trykket og lagt i postkassen.

 

Uteparkering

Fra 1. oktober overtar Aker p-drift håndtering av Orebakkens utendørs utleieparkering. Mer informasjon om dette blir sendt direkte til de beboerne som leier plass, samt at vi legger ut informasjon på hjemmesiden vår. Med dette vil beboere enklere håndtere leieforhold og betaling i en egen app/nettside.

 

Vindusprosjektet – viktig informasjon

Vi minner om at det kun er ødelagte vinduer som byttes! Daglig leder får ekstremt mange henvendelser, spesielt fra nye beboere som er lovet nye vinduer av selger. For å unngå et stort kostnadskrevende prosjekt rundt dette fortsetter den løpende utskiftingen av ØDELAGTE vinduer. De som har meldt fra til daglig leder er satt på liste og vil bli kontaktet av Røa Glass & Ramme innen årsskiftet for befaring. Det hjelper ikke å spørre flere ganger.

 

Flagging

Vi vet mange beboere har et sterkt forhold til flagging fra borettslagets to flaggstenger og vil derfor invitere til en flaggpatrulje, som kan avlaste vaktmester med flagging på alle offentlige flaggdager. Ta kontakt til styret@orebakken.no dersom du vil være med å flagge.

 

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder