Oppsummering etter styremøte 12. mai og generell informasjon

Oppsummering etter styremøte 12. mai og generell informasjon

14. mai 2020 14:07

14. mai 2020

Generalforsamling
Årets generalforsamling skal som tidligere informert gjennomføres digitalt. OBOS sender ut en ny oppfordring til alle andelseiere om å benytte en lenke fra SMS til å logge seg inn på den digitale generalforsamlingen. Det er også mulig å logge inn i Vibbo direkte, se eget punkt under.
Det er viktig for styret å understreke at det er mulig for alle å delta i den digitale generalforsamlingen, også de som ikke er digitale. Andelseiere som ikke har gitt digitalt samtykke skal nå ha mottatt papirinnkalling i posten og kan stemme enten på papir, som skal leveres personlig ved oppmøte, eller digitalt dersom de likevel ønsker dette.
Generalforsamlingen åpner 19. mai kl.18.00 og stenger 27. mai kl.18.00. Det er mulig å skrive spørsmål til styret, som samles og besvares i løpet av møtet, men ikke fortløpende.
Stemmeseddel på papir må leveres ved personlig oppmøte på styrerommet enten mandag 25. mai eller onsdag 27. mai mellom kl.14 og 18. Ønsker du å stemme på papir men ikke har mulighet på en av de oppsatte tidene, ta kontakt med styret@orebakken.no for å avtale tidspunkt.
Med denne møteformen vil det være lettere for flere å delta i møtet og å stemme. Det er derfor heller ikke mulig å stemme ved fullmakt.

Vibbo
Orebakken har tatt i bruk Vibbo som vår nye løsning for deling av informasjon/nettsted. Alle andelseiere kan logge seg inn på siden www.vibbo.no/orebakken for å delta i den digitale generalforsamlingen når den har åpnet.
På Vibbo kan alle beboere, også de som ikke er andelseiere, krysse av for at de ønsker nyheter på e-post. Fremover vil styret gå bort fra dette månedlige informasjonsskrivet som kopieres og deles ut i alle postkasser og istedenfor publisere nyheter hyppigere på Vibbo.
Under «temaer» er det også mye nyttig informasjon for beboere som har ulike spørsmål. De «temaene» som oftest søkes på ligger på forsiden, og flere «temaer» ligger bakover på siden.
De viktigste nyhetssakene samles og deles ut til de beboerne som har bedt om å motta informasjon skriftlig.

Driftsrapport
Vår daglige leder, Nils-Jostein, er nå tilbake på jobb. Det er ikke mulig å «stikke innom» kontoret, men ta kontakt direkte med Nils-Jostein for å avtale tid dersom det er nødvendig.
Styret opplever en stor pågang av henvendelser og har siden nyttår begynt å registrere innkomne henvendelser for å kunne gi alle et bedre bilde av situasjonen i borettslaget vårt.
Styret har siden nyttår mottatt nærmere ett tusen e-poster. Helt nøyaktig 948 mottatte og 703 sendte e-poster. Dette er kun styret@orebakken.no og i tillegg kommer henvendelser til Vaktmester Tor, styremedlem Wenche og Nils-Jostein både på e-post og telefon.
Vi har opplevd en markant økning av antall henvendelser i senere tid og forsøker å hjelpe alle som har behov og besvare de spørsmålene som kommer. Vi ser at det er en mindre andel enkeltbeboere som dessverre tar veldig mye av kapasiteten vår, og dette går på bekostning av fellesskapet. Vi vil derfor henstille alle til å prøve å finne svar på sine spørsmål på Vibbo/hjemmesidene våre og dersom ikke svaret finnes der, så vil vi selvfølgelig hjelpe. Får vi til dette sammen vil flere av dere oppleve å få bedre hjelp, når behovet er der.

Garasjevask
Garasjevasken gjennomføres mandag 25. mai (øverst og nest øverst) og tirsdag 26. mai (nest nederst og nederst). Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere på indre område og ber dere lese informasjon på oppslag i oppgangen eller på nettside.

Booking av fellesrom
Fellesrom for overnatting og Storstua åpner nå delvis. Styret har bestemt at vi åpner overnattingsrom for helgeleie, med noen retningslinjer. Det vil være mulig å leie fra torsdag til mandag, men hvert rom kan kun ha en leietager i løpet av helgen. Dvs. det er ikke mulig å bestille bare en natt eller at noen leier fra torsdag til lørdag og andre leier fra søndag til mandag. Dette gjøres av smittevernhensyn og behovet for ekstra rengjøring og desinfisering av rommene mellom hver leietager.
Storstua vil åpne for ett leieforhold i løpet av en helg, men vil ikke være åpent for leie i ukedagene.
Wenche følger opp utleielokaler@orebakken.no og vil være tilgjengelig mens systemet er nede.

Trimrom
Basert på myndighetenes råd er trimrommet stengt foreløpig til 15. juni. Styret har videre sett at en åpning allerede 16. juni vil være svært vanskelig fordi vi ikke kan følge smittevernrådene for treningssentre som krever rengjøring/desinfisering av apparater mellom hver bruker. Ny beskjed vil komme, men med rådende retningslinjer vil trimrommet være stengt til etter sommerferien.

Dørtelefoner
Installasjon av ringeklokkeskjermer ved oppgangsdørene skal starte neste uke. Som tidligere beskrevet har vi samlet alle innkomne spørsmål rundt det nye dørtelefonanlegget og svart på disse. Her finner du oversikten hvis det er noe du lurer på: https://vibbo.no/orebakken/tema/nytt-dortelefonanlegg
Det er nærmere 200 andelseiere som har bestilt svarskjerm. Dere blir kontaktet direkte fra Touchcom for å avtale montering, eller levering, av skjermer i leiligheten.

Med vennlig hilsen
Orebakken borettslag ved styret og daglig leder