Oppsummering etter styremøte 14. april og generell informasjon 

Oppsummering etter styremøte 14. april og generell informasjon 

17. april 2020 09:49

Generalforsamling 

Årets generalforsamling skal gjennomføres digitalt. I den forbindelse har OBOS sendt ut en ny oppfordring til beboere som ikke har gitt samtykke til digital kommunikasjon om å gi slikt samtykke. 

Det er viktig for styret å understreke at det vil være mulig for alle å delta på et digitalt årsmøte, også de som ikke er digitaleBeboere som ikke har gitt digitalt samtykke mottar papirinnkalling i posten og kan stemme på papir, som skal leveres personlig ved oppmøte. Generalforsamlingen vil være åpen fra 19.– 27. mai og mer informasjon kommer sammen med innkalling og årsrapport. 

Styret forsøker å svare ut de innkomne forslagene med en løsning gjennom dialog med forslagsstiller slik at disse ligger i innkallingen som informasjonssaker. Dette er fordi det kun er mulig å behandle lovpålagte saker, mens de sakene som ikke er løst gjennom dialog må tas på en senere ekstraordinær generalforsamling, når det igjen kan være aktuelt. 

 

Driftsrapport 

Vår daglige leder, Nils-Jostein, er fortsatt sykmeldt og derfor er noen arbeidsoppgaver satt på vent. Vaktmester Tor, styremedlem Wenche og styreleder Øystein tar imot henvendelser og løser oppgaver i denne perioden. 

 

Garasjevask 

Garasjevasken er utsatt og oppslag med nye datoer kommer så snart som mulig 

 

Booking av fellesrom 

Fellesrom for overnatting og Storstua har vært stengt siden 13. mars og vil foreløpig være stengt til 27. april basert på anbefaling fra helsemyndighetene. Wenche har direkte kontakt med alle berørte og styret oppdaterer informasjon på hjemmesidene. Wenche følger opp utleielokaler@orebakken.no og vil være tilgjengelig mens systemet er nede.  

 

Dugnad 

Denne våren blir annerledes enn vanlig og styret foreslår å endre format for dugnaden. Det er mange som er hjemme og har ledig tid. Hver blokk vil derfor kunne legge føringer for hva som er viktig utenfor egen inngang, i regi av blokkrepresentantene. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om dette, men det er mulig å låne utstyr hos vaktmester Tor allerede nå for de som ønsker. Den sosiale delen av dugnaden vil vi også komme tilbake til! 

 

Dørtelefoner 

Det har kommet en del spørsmål etter at generell informasjon ble delt ut før påske. Disse spørsmålene, som er av allmenn interesse, vil bli besvart i eget skriv. Det vil også komme mer informasjon for de som er interessert i å få vite mer om bl.a. appen. 

 

Med vennlig hilsen 

Orebakken borettslag ved styret