Oppsummering etter styremøte 15. januar 2019

Oppsummering etter styremøte 15. januar 2019

17. januar 2019 18:35

Driftsrapport
Daglig leder orienterte styret om pågående driftsoppgaver og prosjekter. Det har vært en rolig periode med juleferie siden forrige møte. Borettslaget har utfordringer med stadige problemer med portene i p-huset vårt. Porten i plan 3 er reparert tre ganger siden jul. Det kan virke som det både er beboere som kjører i porten og skyver den ut av sporet sitt og at enkelte deaktiverer porten uten grunn. Den nye maskinen i borettslaget er nå i full drift og dette gir bedre snørydding til beste for alle beboere.
Økonomisk gjennomgang
Styret brukte igjen tid på å gå gjennom budsjett for 2019 basert på behov for vedlikehold i borettslaget. Styret vil gjennomgå dette i beboermøtet 26. februar for å gi beboerne bedre innsikt i hva dette vedlikeholdet innebærer både økonomisk og tidsmessig.

Trimrommet
Det har kommet noen klager på noe av utstyret i trimrommet den siste tiden. Alexander Bugge tar nå ansvaret for å følge opp serviceavtalen borettslaget har. Har du tips til utvikling? Gi beskjed til Alexander. Denne uken reaktiveres alle nøkkelbrikker for de som har tilgang til trimrommet og bruken for 2019 faktureres i løpet av januar. Har du ikke tilgang, men ønsker dette må du kontakte Nils-Jostein Helland.

Informasjonsmøte om regulering av Hovseterveien
Bydelen inviterer til et åpent informasjonsmøte om regulering av Hovseterveien og Hovseter skole. Møtet holdes i Hovseter skoles aula, mandag 21. januar kl.19.00.

Viktige datoer
Styret har satt opp en liste over viktige datoer for vinteren og våren. Denne oversikten henges opp i alle oppganger og vil også ligge på nettsiden vår.

Dato for generalforsamling
Generalforsamlingen 2019 blir tirsdag 14. mai. Frist for å melde inn saker er mandag 11. mars. Forslag bør inneholde en redegjørelse og det må være formulert et klart forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over.
Beboermøte
Styret inviterer til beboermøte tirsdag 26. februar. Beboermøtet planlegges avholdt i Voksen kirke, for å gi plass til alle som ønsker å komme. Agenda publiseres etter neste styremøte. Vi ber om at beboere som har spørsmål de ønsker besvart, sender dette til styret på forhånd.

Skidag i Hovseterdalen i februar
Vårt fantastiske aktivitetsutvalg inviterer igjen til skirenn for borettslagets barn i februar, mer informasjon kommer.

Med vennlig hilsen
Orebakken borettslag ved styret og daglig leder