Oppsummering etter styremøte 24. mars og generell informasjon

Oppsummering etter styremøte 24. mars og generell informasjon

27. mars 2020 07:24

Vi opplever at mange beboere ikke helt vet hvor de skal henvende seg for å få svar og hjelp og minner derfor om Orebakkens hjemmesider: http://www.orebakken.no/nyttig-info/

I den forbindelse vil styret minne om at borettslaget ikke er tilstede på Facebook. Det finnes to sider som begge administreres av privatpersoner uten tilknytning til styret eller driften av Orebakken. Innholdet og samtaletrådene på disse sidene gjenspeiler ikke alltid realitetene i borettslaget vårt. Det er viktig for oss at alle beboere, og kanskje spesielt nye, får rett informasjon. Informasjon fra Orebakken borettslag skal etter et generalforsamlingsvedtak deles ut i postkasser og være tilgjengelig på hjemmesiden vår. Styret svarer eller deltar ikke i samtaletråder eller diskusjoner på privat opprettede Facebooksider og oppfordrer beboere med spørsmål om å ta direkte kontakt med oss på: styret@orebakken.no.

 

Generalforsamling

På grunn av situasjonen i samfunnet oppfordrer OBOS alle sine borettslag å gjennomføre digitale årsmøter. Det vil være mulig for alle å delta på et digitalt årsmøte, også de som ikke har egen PC. Mer informasjon finner du hos OBOS: https://nye.obos.no/styre/tips-og-rad/info-koronatider

Styret vil på neste styremøte, 14. april, avgjøre hvilken form årets Generalforsamling skal ha basert på oppdaterte råd fra myndighetene og erfaringer fra OBOS som starter med digitale årsmøter neste uke. Dersom Generalforsamlingen må gjennomføres digitalt vil styret forsøke å svare ut noen av de innkomne forslagene med en løsning gjennom dialog med forslagsstiller, for å behandle saker som ikke MÅ vedtas av en Generalforsamling og dermed forenkle gjennomføringen.

 

Driftsrapport

Daglig leder, Nils-Jostein, er sykmeldt frem til 30. april og derfor er noen arbeidsoppgaver satt på vent. Vaktmester Tor, styremedlem Wenche og styreleder Øystein tar imot henvendelser og løser oppgaver i denne perioden.

  • Installasjon av ladesystem i garasjen ferdigstilles og settes i drift før Påske. Alle som har kjøpt ladeboks har mottatt nødvendig informasjon direkte. Det er i tillegg laget et bestillingsskjema på hjemmesiden vår for nye bestillinger av ladebokser.
  • Byggingen av det nye torget, som ble vedtatt på generalforsamling i 2018, er igang og skal etter planen stå ferdig til mai. Torget vil som vedtatt inneholde nye multimøbler med ly mot Sørkedalsdraget, nytt lekeområde ved sandkassen og et nytt grillområde.
  • Utskiftning av ledninger og lamper byttes i alle oppganger og kjellere. Disse arbeidene starter neste uke. Det nye systemet er et moderne og strømsparende anlegg. Dette vil spare borettslaget for penger både i forhold til strømforbruk og i forhold til at moderne LED-lamper har vesentlig lenger levetid enn glødepærene vi benytter nå.
  • Utskiftning av callinganlegg/dørtelefonanlegg starter etter Påske. Utfyllende informasjon legges i postkassene med en beskrivelse av løsningen.

 

Booking av fellesrom

Fellesrom for overnatting og Storstua har vært stengt siden 13. mars og vil foreløpig være stengt til 13. april basert på anbefaling fra helsemyndighetene. Wenche har direkte kontakt med alle berørte.

Bookingsystemet som har vært ute av drift siden i høst vil bli byttet denne sommeren. Wenche følger opp utleielokaler@orebakken.no og vil være tilgjengelig for utlån av nøkler mens systemet er nede.

 

Dugnad

Denne våren blir annerledes enn vanlig og styret foreslår å endre format for dugnaden. Det er mange som er hjemme og har ledig tid. Hver blokk vil derfor kunne legge føringer for hva som er viktig utenfor egen inngang, i regi av blokkrepresentantene. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om dette, men det er mulig å låne utstyr hos vaktmester Tor allerede nå for de som ønsker. Den sosiale delen av dugnaden vil vi også komme tilbake til!

 

Øvrige Koronatiltak

En håndfull beboere har stilt spørsmål ved hva Orebakken gjør for å hindre smittespredning. Det første vi gjør er å oppfordre alle beboere og gjester til å følge helsemyndighetenes råd for å unngå smittespredning. Vi bor i et borettslag med over 1000 mennesker og det er viktig at vi alle tar nødvendige hensyn og er ansvarlige.

Som akuttiltak stengte vi, som tidligere informert, trimrommet, utleierommene og Storstua 13. mars.

I tillegg har renholdsarbeideren vår, Soter, jobbet ekstra hardt de siste to ukene og tatt egne runder med antibakteriell sprit og vasket inngangsdører, heisdører og heispaneler daglig, i tillegg til de normale vaske- og driftsrutinene. Dette fortsetter vi med inntil situasjonen er mer avklart nasjonalt.

 

Trimrom

Trimrommet er som tidligere skrevet stengt, men det lenge etterlengtede trimromutvalget er opprettet og jobber for nødvendig fornying i trimrommet til beste for alle beboere.

 

Pullertene

Det har kommet to henvendelser om pullertene som ble installert som erstatning for bommene sommeren 2019. Styret vil minne om at det på generalforsamlingen i 2014 ble vedtatt, og deretter bekreftet på generalforsamlingen i 2017, at det skal være fysiske sperringer ved innkjøringene til borettslaget for å begrense trafikken på indre område. Bommene ble stadig utsatt for hærverk og skadet kjøretøy og ble derfor byttet ut med automatiske pullerter. Forståelig nok er det frustrerende med påkjørsler og skade på borettslaget eiendom. Det er slik at reparasjon etter påkjørsler dekkes av bileiers forsikring og borettslaget har dermed redusert driftskostnaden. Styret arbeider med å finne løsninger for å sikre brukervennlighet og sikkerhet utover de allerede monterte lyssignalene og speilene.

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret