Spørsmål og svar i forbindelse med installasjon av nytt dørtelefonanlegg

Spørsmål og svar i forbindelse med installasjon av nytt dørtelefonanlegg

17. april 2020 14:10

Det er tidligere delt ut generell informasjon om det nye dørtelefonanlegget som skal installeres i Orebakken. I tillegg til den generelle informasjonen vil det være mer teknisk informasjon tilgjengelig for de beboerne som ønsker å benytte seg av bl.a. app og/eller veggmontert svarskjerm.

Vi har samlet de spørsmålene som er av allmenn interesse og besvart dem her for å hjelpe de fleste beboerne med svar på konkrete spørsmål og noe usikkerhet rundt løsningen som nå skal installeres.

 

Spørsmål om administrasjon av system og mulighet for flere brukere

 • Hvem kan endre og legge til telefonnummer og navn?
 • Styret har tilgang til et eget program for administrasjon av navn, kontaktnummer og kan legge til eller endre brukere i husstanden. Alle husstander er nå lagt inn med det etternavnet og telefonnummeret som er registrert hos OBOS og når installasjonen er ferdig vil det være mulig å gjøre endringer.

 

 • Kan appen brukes til administrasjon av og for beboere i egen husholdning?
 • Det er mulig å styre sitt eget navn gjennom å velge å være synlig i ringepanelet eller ikke samt å sette over til medlemmer i samme husstand, eller eksterne personer. (Funksjonen for å sette over til eksterne personer, f.eks. en nabo når du ikke er hjemme men venter leveranse, krever aksept fra mottaker)

 

 • Hvordan kan små barn bruke systemet? Etter skoletid før mor eller far kommer hjem
 • Hvis barnet ikke har egen telefon, eller husstanden ikke har en form for nettbrett e.l. med appen installert, anbefales det å montere et veggmontert svarapparat.

 

Veggmontert svarapparat

 • Fungerer dette med Wi-fi alene. Trenger dermed ikke telefonnummer?
 • Ja, det fungerer med husstandens Wi-fi.

 

 • Noen beboere ønsker bare skjerm og ikke tilkobling til egen telefon! Ja- det går bra.
 • Ja, det er fullt mulig, men beboer må da bestille svarapparat eller bruke sitt eget nettbrett med app installert.

 

 • Er det ringelyd i det veggmonterte svarapparatet?
 • Ja, det ringer i svarapparatet når lyden er skrudd på. Volumet kan justeres. Dette er det samme som en telefoninnstilling.

 

 • Noen ønsker kun en «knapp» for å åpne, ikke display eller telefon?
 • De vil da ikke kunne få vite når det ringer på uten veggmontert svarapparat? Det finnes løsninger med en separat svarknapp for blinde, svaksynte, døve etc, men det må ringes opp på et apparat som er koblet til hjelpemiddelet.

 

 • Hvor stor er svarskjermen?
 • Skjermen har ytre mål 199 x 120 x 8 mm. og kan monteres stående eller liggende. Fargen er platinagrå på bakside og sider. Fronten er svart glass. Denne størrelsen vil passe til de fleste leiligheter mht avstand til karmer, brytere osv, samt at det gir den beste brukeropplevelsen.

 

 • Hvor monteres svarskjermen?
 • Beboer velger selv hvor det er ønskelig å montere svarapparatet og det må ikke nødvendigvis være plassert der dagens dørtelefon er. Begrenset avstand er ca. 2-3 meter til nærmeste stikkontakt

 

 • Hvordan monteres svarskjermen?
 • Skjermen kan monteres stående og liggende. (vertikalt og horistontalt)
  Skjermen kan i de fleste leiligheter festes på samme sted som eksisterende dørtelefon (som demonteres og ledninger isoleres). 
 • Skjermen monteres med et magnetfeste, som kan bores fast i veggen. Montering med magnetfeste gjør det mulig å ta ned svarapparatet fra veggen, dersom det skulle være behov for det.
 • Ledning og tilkobling?
 • Det må strekkes en ledning fra svarapparatet til nærmeste stikkontakt. Det brukes en 90 graders vinkel fra apparat som trekkes til en dørlist e.l. for festing. Montøren kan evt bruke en minikanal og sørger for at dette blir pent.

 

 • Hvem kobler til Wifi?
 • De som monterer kan koble apparatet til husstandens Wi-fi. Beboer kan selv taste inn ssid-passord. Montøren skal teste og gi opplæring i forbindelse med montering.

 

 • Hvem kobler fra gammel dørtelefon?
 • Montøren av veggmontert svarapparat gjør dette, dersom det er kjøpt svarapparat. Beboere kan selv fjerne den gamle dørtelefonen og vi kan gi flere instruksjoner ved behov. Dørtelefonen er festet med skruer og ettersom ledningen ikke er strømførende kan den isoleres med tape og legges inn i veggboksen bak eksisterende dørtelefon og skjules med vegglokk. Beboere må selv besørge for maling etter demontering.

 

 • Jeg ønsker ikke Covid-19 inn i min leilighet ved montering av skjerm!
 • Dette er forståelig. Montørene tar nødvendige hensyn der de evt skal inn i leilighetsgang. Det er i tillegg viktig at beboere rydder unna ting rundt monteringssted.

 

Sikkerhet

 • Fungerer anlegget når strømmen går?
 • Ja, det er to døgn nødstrøm på panel/lås og batteri i svarapparatet

 

 • Fungerer anlegget når nettet er nede?
 • Dersom fibernettet i borettslaget er nede, vil ikke besøkende kunne ringe på til beboere (dette er det samme som ved strømbrudd i eksisterende dørtelefon). Systemet kan benytte det mobilt 4G-nett ved behov, men dette anses som unødvendig, da fiberlinjene er stabile på samme måte som strømkablene.

 

 • Hva skjer hvis Touchcom går konkurs?
 • Systemet er operativt med ulike åpne løsninger fra flere leverandører og dette gjør installasjonen mindre sårbar. Hverken Touchcom eller styret ser på det som en risiko i dag. Dersom det likevel skulle oppstå en situasjon og en evt konkurs hos Touchcom er produktet og tjenestene såpass attraktive at andre aktører i markedet vil tre inn og overta.

 

 • Hvordan kan jeg sikre meg mot datainnbrudd, når systemet er koblet til privat Wi-fi?
 • Som beboer må du bruke et sikkert passord på eget Wi-fi

 

 • Er det kamera på det veggmonterte svarapparatet?
 • Ja, dette leveres med kamera, med manuell lukker slik at det ikke er i bruk.

 

Tilkobling av flere/andre enheter en andelseiers telefon

 • Kan jeg koble til eget nettbrett?
 • Fasttelefon, mobiltelefon og nettbrett kan kobles til systemet. Mobile enheter kan også ta i bruk appen.

 

 • Hva skjer hvis jeg har koblet til både mobil og nettbrett?
 • Da ringer det på begge og lyd/funksjon styres av den enkelte enheten du svarer på.

 

Når jeg ikke er hjemme

 • Ringer det da til telefonen min?
 • Ja, dersom du ikke har slått den av eller «satt over» til andre.

 

 • Hvis noen andre enn meg er hjemme, hvordan kan de få beskjed?
 • Alle familiemedlemmer kan ha eget navn på en ringeknapp i displayet. Den besøkende velger hvilket navn det skal ringes på hos. Da ringer det på vedkommendes telefon. Husstanden kan han en felles «familieknapp» f.eks Per, Kari og Morten Olsen – da kan beboer selv definere om oppring går direkte til en i familien eller til svarapparat på vegg.

 

Universell utforming

 • Fungerer systemet for synshemmede (både beboere og gjester)?
 • Panelet er montert i høyde som tar hensyn rullestolbrukere, barn, etc. Det monteres også et ekstra kamera i de blokkene med panel i brystningshøyde (ca 150cm).
  Ellers følger telefoner hjelpemiddelsentralens utstyr.
 • For blinde og svaksynte kan «Siri» o.l. benyttes. Det kommer også stemmestyring av utvendig panel for besøkende ved en senere oppdatering av systemet.

 

 • Fungerer systemet for hørselshemmede?
 • Ja, vanlige hjelpemidler er kompatible med telefon