Utendørslading er nå klar til bruk

Utendørslading er nå klar til bruk

28. april 2020 14:05

For de beboerne som ikke har egen plass i garasjen, eller ikke har kjøpt ladeboks til sin plass, er det nå mulig å lade på de to utendørsplassene rett ved siden av innkjøringen til plan 4 i garasjen. Plassene vil bli merket når det er litt varmere i været, men ladeboksene er satt i drift.

Charge365 har ansvaret for drift og betaling for lading i ladeanlegget i Orebakken. Det betyr at du som skal lade utendørs må opprette en bruker hos Charge365 og legge inn betalingskort og RFID-nummer. Det er enkelt å legge inn nummeret på RFID-brikken du bruker til lading andre steder. Når du har opprettet bruker går du inn og søker om tilgang til Orebakken og plan 4. Når styret har gitt deg tilgang (kun ved første registrering) kan du starte lading.

For lading på de to utendørsplassene gjelder følgende priser:
Kr. 1,5/kWh
Kr. 0,20/minutt – NB! Minuttprisen starter først etter tre timer lading.
Det er viktig å merke seg at prisen løper så lenge ladekabelen er tilkoblet. Dette gjøres for å få rullering på ladeplassene, og at ingen skal stå å lade lenge etter at bilen er ferdig ladet.

Prisene gjelder fra åpning av anlegget og kan bli endret dersom vi ser at prisene ikke dekker borettslagets kostnader. Prisendring varsles. Prisene skal dekke borettslaget strømkostnader for lading på de to boksene, en administrasjonskostnad til Charge365 samt nedbetaling av de to ladestasjonene over tid.

Charge365 trekker betaling en gang pr. mnd. og ikke for hver lading.

Dette innebærer at lading i stikkontakt i garasjen ikke er tillatt. Beboere som heretter lader i stikkontakt kan iht husordensreglenes §7 bli pålagt å betale for installasjon av ladeboks.

 

Tekst fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen.

Det er ikke tillat å lade din el- og hybridbil i vanlig stikkontakt med mindre forskriftene for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 er fulgt. Stikkontaktene i garasjen i Orebakken oppfyller ikke disse kravene.

Det betyr at hvis du har el- eller hybridbil i Orebakken, så kan du ikke benytte stikkontakten i garasjen til ladning av din bil. Alle har fått tilrettelagt for el- og hybridbilladning i garasjen, men den enkelte beboer må selv bestille ladeboks gjennom styret, fra borettslagets tjenesteleverandør. Det er kun mulig å montere standard ladeboks valgt av borettslaget.

Uautorisert lading av el-bil fra stikkontakt i garasjene kan medføre brann i det elektriske anlegget. Og du som bileier kan risikere at forsikring for din bil bortfaller. Du kan også risikere å stå igjen med ansvaret for skade på tilstøtende garasjer/biler.

 

Har du spørsmål kan du kontakte styret: styret@orebakken.no

For mer informasjon om el-billadning se DSB sine sider:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil