Vann- og avløpsetaten inviterer til informasjonsmøte 10. mars kl. 18 på Persbråten

Vann- og avløpsetaten inviterer til informasjonsmøte 10. mars kl. 18 på Persbråten

1. mars 2020 17:10

Vann- og avløpsetaten(VAV) inviterer alle beboere nær Hovseterdalen til informasjonsmøte om det de har kalt Forprosjekt Rehabilitering av vann og avløp, samt gjenåpning av bekk gjennom Hovseterdalen.

Et åpent informasjonsmøte blir avholdt tirsdag 10. mars kl. 18 på Persbråten videregående skole.

Se vedlegg for mer informasjon.

Infobrev 100320