Viktig informasjon om bytte av strømmålere for alle andelseiere

Viktig informasjon om bytte av strømmålere for alle andelseiere

3. november 2019 12:40

Nå skal alle strømmålere i Orebakken byttes til nye, smarte strømmålere, såkalte AMS-målere.

– Hvorfor byttes strømmålerne?

Innen 1. januar 2019 skulle digitale strømmålere installeres i alle norske husholdninger. Her er det et stort etterslep nasjonalt, men nå har turen kommet til Orebakken. AMS står for «avanserte måle- og styringssystemer». Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt automatisk hver eneste time. Da slipper du å lese av strømmen selv.

– Hvilken betydning har byttet for den enkelte beboer?

Borettslagets kollektive strømavtale med Hjemkraft/Istad kraft avsluttes og du står fritt til å velge egen leverandør av strøm. Hafslund er fortsatt netteier.

Strømmen vil bli kuttet i din leilighet i den korte tiden det tar å bytte måleren i ditt sikringsskap. Det er beregnet ca. 30 minutter pr. strømmåler.

– Hvem gjør jobben?

Smartservice AS står for installasjon av AMS-målere. De har byttet over 700 000 slike målere før de kommer til Orebakken. Se mer om firmaet her: https://www.smartservice.no/

– Når gjøres jobben?

Arbeidet starter mandag 11. november og Landingsveien 80 er første oppgang. Det utarbeides en egen plan for bytte av strømmålere som henges på oppslagstavlen i hver oppgang. Arbeidet planlegges ferdigstilt innen jul.

– Er det en kostnad for den enkelte beboer?

Nei, det er ingen kostnad for den enkelte beboer i forbindelse med installasjonen.

Andre spørsmål

Forbrukerrådet har besvart noen vanlige spørsmål på sine hjemmesider: https://www.forbrukerradet.no/forside/bolig/strom/misfornoyd-med-smart-strommaler-ams/

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har uttalt seg om faren for stråling ved installasjon av smarte strømmålere, som du kan lese her: https://www.dsa.no/nyheter/94168/maalinger-bekrefter-at-det-er-svak-straaling-fra-smarte-stroemmaalere

Videre skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet dette: Ønskjer du som straumkunde ikkje å få installert ein smartmålar heime, må du ta det opp med netteigar.