Viktige datoer i Orebakken vinter og vår 2019

Viktige datoer i Orebakken vinter og vår 2019

17. januar 2019 18:33

Skidag i Hovseterdalen, 3. eller 10. februar?

Beboermøte, tirsdag 26. februar, kl.18.00
– Vi planlegger å gjennomføre et beboermøte i siste del av februar. For å sikre at alle får plass vil vi finne egnet sted som er større enn vår egen Storstue.
– I dette møtet vil styret og daglig leder informere om pågående arbeid.
– Spørsmål som ønskes tatt opp bes sendt til styret på forhånd slik at det er lettere å besvare grundig.

Frist for å melde saker til Generalforsamling, 11. mars
– Forslag bør inneholde en redegjørelse og det må være formulert et klart forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over.

Komprimatorbil, onsdag 24. og torsdag 25. april, uken etter påske
– Dette er uken etter Påske, som gir alle god anledning til å rydde bod og fellesområder.
– Flere blokker ønsker nå en skikkelig opprydning i kjeller og i utendørs sykkelskur. Styret har standard for oppslag som henges opp minimum fire uker før opprydning for å kunne fjerne skrot og hensatte ting.

Garasjevask, lørdag 27. april og lørdag 4. mai – endret dato
– Disse dagene skal garasjene tømmes (også hjul), garasjeplan 1 og 2 lørdag 4. mai og 3 og 4 lørdag 27. april. Styret minner om at det kun er anledning til å oppbevare hjul til egen bil i garasjen!

Vårdugnad, torsdag 9. mai
– Tradisjonell vårdugnad der alle felles uteområder skal feies, rakes og ryddes. Oppgavene vil i tillegg variere fra blokk til blokk, men ved noen blokker vil det også være behov for å male/beise blomsterkasser og olje plattinger, samt plante blomster.

Generalforsamling, tirsdag 14. mai, kl.18.00

Styremøter
– Tirsdag 15. januar
– Tirsdag 12. februar
– Tirsdag 12. mars (forberede innkomne saker til generalforsamlingen)
– Tirsdag 9. april (regnskapsmøte)
– Tirsdag 7. mai

Beboere som ønsker å få tatt opp saker i styret må sende dette på e-post eller pr. brev til styret i god tid før det aktuelle møtet. Agenda og sakspapirer skal være klart senest en uke før hvert møte.