Viktige datoer våren 2020

Viktige datoer våren 2020

18. februar 2020 17:28

Frist for å melde saker til Generalforsamling, 9. mars

 • Forslag bør inneholde en redegjørelse og det må være formulert et klart forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over.

 

Komprimatorbil, onsdag 15. og torsdag 16. april

 • Dette er etter Påske, som gir alle god anledning til å rydde bod og fellesområder.
 • Flere blokker ønsker nå en skikkelig opprydning i kjeller og i utendørs sykkelskur. Styret har standard for oppslag som henges opp minimum fire uker før opprydning for å kunne fjerne skrot og hensatte ting.

 

Garasjevask, mandag 27. og tirsdag 28. april

 • Disse dagene skal garasjene tømmes (også hjul), garasjeplan 1 og 2 mandag og 3 og 4 tirsdag. Styret minner om at det kun er anledning til å oppbevare hjul til egen bil i garasjen!
 • Det er ikke tillatt å kjøre biler inn på vårt bilfrie indre område, men borettslagets utendørs parkering kan benyttes.

 

Vårdugnad, Fra Påske og utover våren

 • En annereldes vårdugnad der alle felles uteområder skal feies, rakes og ryddes. Oppgavene vil i tillegg variere fra blokk til blokk, men ved noen blokker vil det også være behov for å male/beise blomsterkasser og olje plattinger, samt plante blomster. Organiseres blokkvis for å unngå store samlinger av beboere og oppgavene kan også fordeles utover i tid.

 

Generalforsamling, tirsdag 19. mai, kl.18.00 i underetasjen i Voksen kirke

 

Styremøter

 • Tirsdag 14. januar
 • Tirsdag 11. februar
 • Tirsdag 10. mars (regnskapsmøte og forberede saker til generalforsamlingen)
 • Tirsdag 14. april
 • Tirsdag 12. mai

Beboere som ønsker å få tatt opp saker i styret må sende dette på e-post eller pr. brev til styret i god tid før det aktuelle møtet. Agenda og sakspapirer skal være klart senest en uke før hvert møte.

 

Med vennlig hilsen

Orebakken borettslag ved styret og daglig leder